Hoppa till innehåll

När försvinner biverkningar av Kortison?

När försvinner biverkningar av Kortison?

Kortison är en steroid som används för att behandla en mängd olika sjukdomar och tillstånd, inklusive inflammation, allergier och autoimmuna sjukdomar. Tyvärr kan kortison orsaka biverkningar som påverkar kroppen på olika sätt. En vanlig fråga som många människor har är när biverkningarna av kortison försvinner. I denna artikel kommer vi att undersöka vad som påverkar hur länge biverkningar av kortison kan kvarstå och vad man kan göra för att minska risken för biverkningar.

Här är några faktorer som kan påverka hur länge biverkningar av kortison kvarstår:

  1. Dosen av kortison: Ju högre dosen av kortison desto större är risken för biverkningar och ju längre kan det ta för biverkningarna att försvinna.
  2. Längden på kortisonbehandlingen: Ju längre tid man tar kortison, desto större är risken för biverkningar och ju längre kan biverkningarna kvarstå.
  3. Individuella faktorer: Varje person är unik och reagerar annorlunda på läkemedel. Det kan därför vara svårt att förutsäga hur länge biverkningarna av kortison kommer att pågå.
  4. Underliggande hälsotillstånd: Vissa sjukdomar eller tillstånd kan göra att biverkningar av kortison kvarstår längre än förväntat.

Vanliga Biverkningar av Kortison

Nu när vi har identifierat några faktorer som kan påverka hur länge biverkningar av kortison kvarstår, låt oss titta på några vanliga biverkningar och hur länge de vanligtvis pågår.

Viktökning: Viktökning är en vanlig biverkning av kortison. Det kan ta flera månader efter att man slutat ta kortison för att vikten ska gå tillbaka till det normala.

Benskörhet: Kortison kan orsaka benskörhet genom att minska benbildning och öka benresorptionen. Detta kan leda till en minskning av bentätheten. Om man slutar ta kortison kan det ta flera månader eller till och med år för bentätheten att återgå till det normala.

Sömnlöshet: Kortison kan störa sömnen och orsaka sömnproblem. Om man slutar ta kortison kan sömnproblemen försvinna inom några veckor.

Högt blodsocker: Kortison kan höja blodsockernivån och orsaka diabetes. Om man slutar ta kortison kan blodsockernivån återgå till det normala inom några veckor eller månader.

Högt blodsocker: Kortison kan höja blodsockernivån och orsaka diabetes. Om man slutar ta kortison kan blodsockernivån återgå till det normala inom några veckor eller månader.

Andra biverkningar av kortison inkluderar högt blodtryck, muskelsvaghet, hudförändringar och ökad risk för infektioner. Hur länge dessa biverkningar varar kan variera från person till person och beror på många faktorer, inklusive de vi nämnde tidigare.

Vill du läsa mer om Biverkningar av Kortison baserat på Forskning?

Tänk på detta om du upplever biverkningar av Kortison

  • Det är viktigt att påpeka att varje person är unik och reagerar annorlunda på kortison.
  • Det är svårt att förutsäga hur länge biverkningar kommer att pågå och hur allvarliga de kommer att vara.
  • Det är också viktigt att alltid tala med sin läkare om eventuella biverkningar man upplever biverkningar av kortison.

För att minska risken för biverkningar av kortison är det viktigt att följa läkarens instruktioner för dosering och behandlingstid. Det är också viktigt att informera läkaren om eventuella andra mediciner man tar och om man har några underliggande hälsotillstånd. Läkaren kan också övervaka eventuella biverkningar under behandlingen och göra anpassningar vid behov.

I slutändan är det viktigt att komma ihåg att kortison kan vara ett effektivt läkemedel för att behandla många sjukdomar och tillstånd, men det kan också orsaka biverkningar. Genom att vara medveten om biverkningar och ta försiktighetsåtgärder kan man minimera risken för biverkningar och få den mest effektiva behandlingen.

Källor:

  1. ”Corticosteroids (Steroids).” National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, U.S. Department of Health and Human Services, 1 Apr. 2019, www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/corticosteroids.
  2. ”Prednisone: Side Effects, Dosage, Uses, and More.” Healthline, Healthline Media, 28 Feb. 2019, www.healthline.com/health/prednisone-oral-tablet.