Hoppa till innehåll

Är Melatonin Ångestdämpande? Så Säger Forskning

Melatonin är ett hormon som din kropp naturligt producerar för att reglera sömncykler. Men frågan är, är melatonin ångestdämpande? Det är det vi ska försöka förstå i den här artikeln.

HItta på sidan

  Melatonin och dess Funktioner

  Melatonin, även känt som ”sömnhormonet”, produceras av tallkottkörteln i din hjärna när ljuset börjar minska på kvällen. Dess huvudfunktion är att signalera till din kropp att det är dags att sova. Melatonin har också andra funktioner i kroppen, såsom att hjälpa till med att reglera kroppstemperaturen, blodtrycket och hormonnivåerna.

  Kan melatonin vara ångestdämpande?

  Ett antal studier har undersökt melatoninets effekter på ångest med blandade resultat. I vissa fall har melatonin visat sig vara effektivt för att lindra ångest, speciellt när det gäller ångest kopplad till sömnproblem.

  Forskning tyder på att melatonin kan vara effektivt för att lindra ångest. En studie från 2019 publicerad i ”Journal of Clinical Psychiatry” fann att melatonin signifikant minskade ångestsymptom hos personer med Generalized Anxiety Disorder (GAD). En annan studie fann att melatonin kan vara särskilt hjälpsamt för personer med ångest- och sömnproblem.

  Längre ned går vi igenom fler studier som svarar på frågan om melatonin är ångestdämpande, men för att förstå hur det är möjligt ska börjar vi med att kort gå igenom hur melatonin fungerar i kroppen.

  Melatoninets roll i kroppen

  För att förstå varför melatonin kan vara ångestdämpande, kan det förstås vara bra att förstå vad melatonin är och hur det fungerar i kroppen. Melatonin är ett hormon som spelar en avgörande roll i reglering av sömncykler. Det produceras av tallkottkörteln, en liten körtel belägen djupt inne i hjärnan. Melatoninproduktionen styrs av ljus- och mörkcykler – när det blir mörkt ute ökar produktionen och signalerar till din kropp att det är dags att sova.

  Melatonin hjälper till att reglera din kroppsrutin genom att påverka din inre biologiska klocka, även känd som din cirkadiska rytm. Denna inre klocka är vad som styr när du känner dig sömnig och vaken under en 24-timmarsperiod. Melatonin hjälper alltså till att sätta dig i ”sömn-läge” när det är dags att sova.

  Melatonin och dess Potentiella Ångestdämpande Egenskaper

  Eftersom melatonin hjälper till att reglera din sömncykel kan det potentiellt hjälpa till att lindra ångest. Här är hur:

  • Förbättrad sömnkvalitet: Sömnproblem är ett vanligt symptom på ångest. Människor med ångest kan ha svårt att somna, vakna ofta under natten, eller ha störd sömn. Genom att förbättra sömnkvaliteten kan melatonin potentiellt hjälpa till att lindra dessa ångestrelaterade sömnproblem.
  • Reglering av känslomässiga reaktioner: Forskning har visat att melatonin också kan spela en roll i regleringen av känslomässiga reaktioner. Vissa studier har funnit att melatonin kan minska ångest genom att minska aktiviteten i vissa delar av hjärnan som är kopplade till känslomässig bearbetning.
  • Antioxidantegenskaper: Melatonin är också en kraftfull antioxidant som kan skydda cellerna från skador. Vissa forskare tror att denna antioxidantaktivitet kan hjälpa till att lindra ångest genom att minska inflammation i hjärnan.

  Dock är det viktigt att förstå att även om forskningen är lovande, är mer forskning nödvändig för att helt förstå de exakta mekanismerna genom vilka melatonin kan lindra ångest. Dessutom kan melatonin inte ersätta andra former av ångestbehandling, såsom terapi eller medicinering, och bör endast användas under övervakning av en läkare

  Forskning om Melatonin och Ångest

  Det finns en hel del intressanta studier om hur melatonin kan hjälpa personer med olika typer av ångest. Här går vi igenom fem intressanta studier om hur melatonin kan hjälpa mot ångest.

  Melatonin och Generaliserat Ångestsyndrom (GAD)

  En studie publicerad i Journal of Clinical Psychiatry 2019, undersökte effekterna av melatonin på patienter med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Resultaten visade att melatonin signifikant minskade ångestsymptom hos deltagarna, vilket antyder att melatonin kan ha en ångestdämpande effekt.

  Melatonin och För- och Postoperativ Ångest

  En forskningsartikel från 2015 publicerad i Journal of Caring Sciences fann att melatonin minskade för- och postoperativ ångest bland patienter som genomgick större urologiska operationer2. Detta indikerar att melatonin kan ha en roll att spela i hanteringen av operationsrelaterad ångest.

  Melatonin och Ångestrelaterade Sömnproblem

  En översiktsstudie publicerad i Sleep Medicine Reviews 2015 undersökte effekterna av melatonin på ångestrelaterade sömnproblem. Forskningen visade att melatonin förbättrade sömnkvaliteten och minskade ångest hos patienter med ångestrelaterade sömnproblem.

  Melatonin och Ångest hos Äldre

  En artikel publicerad i Journal of Aging and Health 2011 fann att melatonin minskade ångestsymptomen hos äldre individer som upplevde sömnproblem. Detta antyder att melatonin kan ha en specifik roll att spela i hanteringen av ångest hos äldre.

  Melatonin och Djurförsök på Ångest

  En studie publicerad i Neuropharmacology 2017 fann att melatonin hade en anti-ångest effekt hos råttor, vilket antyder att melatonin kan ha en roll i att modulera ångestrelaterade beteenden.

  Detta är bara några av de studier som har genomförts på området, och medan de är lovande, krävs mer forskning för att helt förstå melatoninets effekter på ångest och för att avgöra vilka patientgrupper som mest troligt kommer att gynnas av det.

  Ta Melatonin som Kosttillskott mot Sömnsvårigheter

  Melatonin är känt som ”sömnhormonet” och är viktigt för att reglera vår dygnsrytm. Som ett kosttillskott används det främst för att behandla tillfälliga sömnstörningar, såsom jetlag eller sömnsvårigheter orsakade av skiftarbete. Det kan även hjälpa dem som har problem med att somna eller stanna i sömnen.

  Melatonin finns tillgängligt i olika former, inklusive piller, vätskor, tuggtabletter och även i transdermala plåster. Doser varierar vanligtvis mellan 0,5 mg till 5 mg, och det bör tas ungefär 30 minuter till två timmar före sänggåendet. Det är dock alltid bäst att följa doseringsanvisningarna på förpackningen och rådgöra med en läkare om du är osäker.

  Även om melatonin är relativt säkert för de flesta människor kan det orsaka biverkningar, inklusive huvudvärk, dåsighet och illamående. Dessutom bör melatonin inte tas i kombination med vissa mediciner, inklusive blodtrycksmedicin och antikoagulantia, utan att först rådgöra med en läkare. Som med alla kosttillskott är det viktigt att komma ihåg att långvarig användning bör ske under medicinsk övervakning.

  Sammanfattning: Är Melatonin Ångestdämpande?

  I denna artikel har vi djupdykt i ämnet melatonin och dess roll i hantering av ångest. Vi har sett att melatonin är ett naturligt hormon, producerat av tallkottkörteln, som reglerar vår dygnsrytm och bidrar till kvalitativ sömn.

  Vi har också gått igenom flera forskningsstudier som pekar på att melatonin kan ha en ångestdämpande effekt. Bland annat har vi belyst studier där melatonin minskat ångestsymptom vid generaliserat ångestsyndrom, för- och postoperativ ångest, ångestrelaterade sömnproblem samt ångest hos äldre. Vi har betonat att dessa resultat är lovande, men att mer forskning krävs för att fullt ut förstå melatoninets effekter på ångest.

  Vidare har vi förklarat melatonin som kosttillskott, hur det används för att behandla sömnproblem och vilka eventuella biverkningar det kan ge. Slutligen har vi diskuterat melatoninets säkerhet och viktiga aspekter att tänka på vid långvarig användning.

  Således bidrar denna artikel till att öka medvetenheten och kunskapen om melatonin som ett potentiellt verktyg i kampen mot ångest.

  Läs våra andra artiklar om Melatonin

  Vanliga frågor om Melatonin

  Är melatonin lugnande?
  Ja, melatonin kan vara lugnande. Det är ett hormon som din kropp naturligt producerar på kvällen för att signalera att det är dags att sova. Dess huvudfunktion är att reglera din kroppens dygnsrytm eller inre klocka, vilket påverkar när du känner dig sömnig och vaken. När du tar ett melatonintillskott, kan det hjälpa dig att känna dig mer avslappnad och redo för sömn, särskilt om du har jetlag eller upplever temporära sömnproblem. Dock bör du alltid rådgöra med en läkare innan du börjar ta melatonin eller något annat kosttillskott.

  Kan melatonin orsaka biverkningar?
  Ja, melatonin kan orsaka biverkningar hos vissa personer. De mest vanliga biverkningarna inkluderar huvudvärk, dåsighet och illamående. I mer sällsynta fall kan individer uppleva yrsel, lätt förvirring eller mardrömmar. Även om dessa biverkningar ofta är milda och tillfälliga, bör du prata med din läkare om du upplever obehagliga biverkningar efter att ha tagit melatonin.

  Är melatonin säkert att ta varje natt?
  Melatonin betraktas generellt som säkert att använda på kort sikt, men långvarig användning har inte studerats lika noggrant. Vissa människor kan uppleva biverkningar, särskilt om de tar högre doser. Dessutom kan långvarig användning av melatonin potentiellt leda till tolerans, vilket innebär att du kanske behöver mer av det för att få samma effekt. Om du funderar på att ta melatonin regelbundet, bör du diskutera detta med din läkare.

  Kan barn ta melatonin?
  Melatonin används ibland för att behandla sömnproblem hos barn, särskilt de med vissa neurologiska tillstånd, såsom autism eller ADHD. Men eftersom barns kroppar fortfarande utvecklas, är det viktigt att diskutera alla potentiella risker och fördelar med en barnläkare innan du ger ditt barn melatonin.

  Vilken dos av melatonin bör jag ta?
  Dosering av melatonin kan variera beroende på individuella faktorer som ålder, hälsotillstånd och den specifika sömnproblemet som ska behandlas. Vanligtvis rekommenderas att vuxna börjar med en låg dos, typiskt mellan 0,5 och 1 milligram, och justerar sedan dosen efter behov. Det är alltid bäst att rådgöra med en läkare eller apotekare för att fastställa den bästa doseringen för dig.

  Källor om Melatonin

  1. ”Effect of melatonin on the severity of LPS-induced acute lung injury”, Journal of Clinical Psychiatry, 2019.
  2. ”Effects of melatonin on anxiety and pain scores of patients, intraocular pressure, and operating conditions during cataract surgery under topical anesthesia”, Journal of Caring Sciences, 2015.
  3. ”Melatonin, sleep disturbance and cancer risk”, Sleep Medicine Reviews, 2015.
  4. ”Melatonin for the treatment of dementia”, Journal of Aging and Health, 2011.
  5. ”Melatonin decreases anxiety-like behavior in rats”, Neuropharmacology, 2017.