Hoppa till innehåll

10 Magnesium Biverkningar

Magnesium biverkningar kan ibland vara ganska jobbiga. Även om det är ovanligt med magnesium biverkningar kan för mycket magnesium tillskott ha en laxerande effekt och i värsta fall orsaka diarré

Magnesum är däremot viktigt mineral för kroppens funktion, spelar en avgörande roll i över 300 enzymatiska reaktioner i kroppen. Man kan med andra ord inte bara överdosera på magnesium, utan det handlar också om att få i sig tillräckligt mycket magnesium varje dag.

I den här artikeln kommer vi att utforska tio potentiella biverkningar av magnesium, vad man bör tänka på om man tar tillskott av magnesium och hur man får i sig tillräckligt mycket via kosten.

1. Muskelsvaghet

Magnesium spelar en avgörande roll i muskelfunktionen. Det fungerar som en dörrvakt i våra celler, vilket reglerar hur mycket kalcium som kan komma in i en muskelcell. Kalcium behövs för att musklerna ska kunna dra ihop sig, medan magnesium fungerar som en avslappnare.

Om det finns för mycket magnesium i kroppen kan det hämma mängden kalcium som kommer in i muskelcellerna, vilket kan leda till muskelsvaghet.

Ett exempel på detta är när individer tar stora mängder magnesiumtillskott och upplever känslor av trötthet eller svaghet i musklerna. Detta är särskilt märkbart i de stora muskelgrupperna, som benen eller ryggen. Det är därför viktigt att balansera magnesiumintaget för att undvika denna potentiella biverkning.

2. Magbesvär som diarré

När man tar in för mycket magnesium, särskilt i form av tillskott, kan det leda till magbesvär. Magnesium drar vatten till tarmarna, vilket kan orsaka diarré. För de som redan är känsliga för magbesvär, kan stora doser magnesium förvärra symptomen.

Diarré kan i sin tur leda till andra hälsoproblem, såsom dehydrering eller näringsbrist om det blir en kronisk fråga. Dessutom kan för mycket magnesium irritera magen, vilket leder till symtom som gas, uppblåsthet eller magkramper. Om någon upplever dessa symtom bör de överväga att minska sitt magnesiumintag och tala med en läkare.

3. Njurproblem

Njurarna har den viktiga uppgiften att filtrera ut och utsöndra överflödigt magnesium ur kroppen. Om njurarna inte fungerar som de ska, kan detta leda till att magnesium samlas upp i kroppen och når farliga nivåer. För personer med befintliga njurproblem kan intag av extra magnesium förvärra problemet.

ecken på för mycket magnesium kan inkludera trötthet, svårigheter att andas, och oregelbunden hjärtrytm. Det är avgörande för personer med njurproblem att diskutera alla tillskott, inklusive magnesium, med sin läkare innan konsumtion.

4. Huvudvärk

Överdriven konsumtion av magnesium kan i vissa fall leda till huvudvärk. Magnesium påverkar blodkärlens sammandragning och avslappning, och en obalans kan påverka blodflödet till hjärnan.

Även om magnesium ofta rekommenderas för att hjälpa till att förhindra migrän, kan för mycket av det faktiskt utlösa huvudvärk eller migrän hos vissa individer. Det är därför det är avgörande att övervaka ditt intag och justera det baserat på hur din kropp reagerar.

5. Muskelspasmer

Det kan tyckas motintuitivt, men trots att magnesium ofta används för att behandla muskelkramper, kan ett överdrivet intag istället orsaka dem. Som tidigare nämnts hjälper magnesium till att slappna av musklerna genom att balansera kalciumnivåerna.

När det finns för mycket magnesium kan det dock störa denna balans, vilket leder till ofrivilliga muskelsammandragningar eller spasmer. Denna biverkning kan vara särskilt plågsam på natten när musklerna ska vara i vila.

6. Laxerande effekt

Magnesium har en känd laxerande effekt, särskilt när det tas i höga doser. Detta sker eftersom magnesium drar till sig vatten i tarmarna, vilket ökar avföringens bulk och mjukar upp den. Resultatet kan vara snabbare tarmrörelser och diarré. Magnesiumbaserade laxermedel används ofta just på grund av denna effekt.

Det är dock viktigt att vara medveten om att regelbundet intag av stora mängder magnesium kan leda till kronisk diarré och de medföljande problemen som näringsbrist och dehydrering.

7. Hjärtproblem

Magnesium är avgörande för hjärtats funktion, men obalanser kan skapa problem. För höga nivåer av magnesium kan störa hjärtats rytm och orsaka hjärtklappning.

I extremt sällsynta fall kan alltför höga nivåer av magnesium leda till hjärtstillestånd. Detta understryker vikten av att konsumera magnesium inom rekommenderade gränser och undvika överdriven användning, särskilt bland dem som redan har hjärtproblem.

8. Andningsproblem

I extrema fall kan höga nivåer av magnesium leda till svårigheter med andningen. Magnesium kan påverka de nerver som styr andningsmuskulaturen, vilket kan leda till andningsdepression i mycket höga doser.

Detta tillstånd är sällsynt men kan vara livshotande, vilket betyder att det är nödvändigt att närma sig magnesiumtillskott med försiktighet och övervaka alla potentiella biverkningar noggrant.

9. Toxicitet

Även om magnesiumtoxicitet är sällsynt, kan det inträffa vid mycket höga nivåer av intag, särskilt när det konsumeras genom tillskott. Symptomen på magnesiumtoxicitet inkluderar lågt blodtryck, illamående, kräkningar, ansiktsrodnad, urinretention, depression och extrem trötthet.

I mer allvarliga fall kan det också leda till hjärtarytmier, hjärtattack eller koma. Således bör individer som överväger att ta höga doser av magnesiumtillskott göra det under noggrann övervakning och rådgivning av en läkare.

10. Interaktion med mediciner

Magnesium kan interagera med vissa mediciner, vilket kan minska effektiviteten av dessa mediciner eller öka risken för biverkningar.

Till exempel kan magnesium störa absorptionen av vissa antibiotika som tetracykliner. Det kan också minska effektiviteten av osteoporosläkemedel och vissa högt blodtrycksmediciner. Därför är det avgörande för dem som tar mediciner regelbundet att diskutera magnesiumtillskott med sin läkare för att säkerställa att det inte finns några potentiella negativa interaktioner.

Vad är DRI (Dagligt Rekommenderat Intag) av Magnesium?

Det dagliga rekommenderade intaget av magnesium varierar beroende på kön och ålder.

 • Vuxna män: 400-420 mg/dag
 • Vuxna kvinnor: 310-320 mg/dag
 • Barn: 80-240 mg/dag (beroende på ålder)
 • Ammande kvinnor: 310-320 mg/dag
 • Pensionärer: Män 420 mg/dag, Kvinnor 320 mg/dag.

Försiktighetsåtgärder vid konsumtion av magnesium

När du överväger att ta ett magnesiumtillskott eller öka ditt intag av magnesiumrika livsmedel, bör du tänka på följande försiktighetsåtgärder:

 1. Konsultera en läkare: Innan du påbörjar något tillskottsregime, bör du alltid rådfråga en läkare. Detta gäller särskilt om du redan tar mediciner eller lider av en kronisk sjukdom.
 2. Börja långsamt: Om du bestämmer dig för att börja med ett tillskott, börja med en lägre dos än rekommenderad och öka gradvis för att se hur din kropp reagerar.
 3. Lyssna på din kropp: Var uppmärksam på eventuella förändringar i hur du mår efter att ha ökat ditt magnesiumintag. Tecken som diarré, magbesvär eller huvudvärk kan vara indikationer på att du får för mycket.
 4. Välj rätt form: Det finns olika former av magnesiumtillskott, inklusive magnesiumcitrat, magnesiumglycinat och magnesiumklorid. Varje form har sina egna fördelar och potentiella biverkningar, så det kan vara värt att forska lite för att hitta den bästa formen för dina behov.

Tecken på för mycket magnesium

Om du misstänker att du kan ha för mycket magnesium i ditt system, finns det vissa tecken och symtom du bör vara medveten om:

 1. Matsmältningsbesvär: Diarré och kräkningar kan vara tidiga tecken på överdrivet magnesiumintag.
 2. Lågt blodtryck: Magnesium kan sänka blodtrycket, och alltför höga doser kan leda till farligt låga nivåer.
 3. Trötthet: Ett av de mer allmänna symtomen, trötthet kan vara ett tecken på att magnesiumnivåerna är för höga.
 4. Andningssvårigheter: Som nämnts tidigare kan höga nivåer av magnesium påverka andningen.
 5. Oregelbunden hjärtrytm: För mycket magnesium kan påverka hjärtats funktion, vilket kan leda till arytmier.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att medan magnesium är viktigt för kroppens funktion, är det alltid bäst att närma sig tillskott med försiktighet. Genom att göra din forskning, rådfråga en läkare och lyssna på din kropp kan du dra nytta av magnesiums fördelar utan risk för negativa biverkningar.

Balansering av magnesiumintag

För att optimera hälsan och minimera risken för biverkningar från magnesium, är det viktigt att förstå hur man balanserar magnesiumintag i vardagen:

1. Känn igen dina källor

Det är inte bara tillskott som kan ge magnesium till din kropp. Flera livsmedel är naturligt rika på magnesium, inklusive:

 • Nötter och frön: Speciellt pumpafrön, solrosfrön och mandlar.
 • Gröna bladgrönsaker: Exempelvis spenat och mangold.
 • Fullkorn: Som havre och quinoa.
 • Bönor och linser: Speciellt svarta bönor och linser.
 • Fisk: Särskilt fet fisk som makrill och lax.

2. Förstå samspelet med andra mineraler

Magnesiums effektivitet och absorption kan påverkas av andra mineraler, särskilt kalcium. Det är viktigt att hålla en balans mellan intaget av magnesium och kalcium. När man talar om ratio, rekommenderar många experter ett förhållande mellan kalcium till magnesium på 2:1, även om detta kan variera beroende på individuella behov.

3. Vätskeintag

Ökat magnesiumintag, särskilt genom tillskott, kan ha en diuretisk effekt. Därför är det viktigt att kompensera genom att dricka tillräckligt med vatten.

4. Kontrollera regelbundet

Om du tar magnesiumtillskott, överväg att regelbundet göra blodtester för att kontrollera dina magnesiumnivåer. Detta hjälper till att försäkra att du inte har för mycket eller för lite i ditt system.

Magnesium i samband med andra vitaminer

Magnesium arbetar i tandem med många andra vitaminer och mineraler för att stödja optimal hälsa:

 • Vitamin D: Magnesium hjälper till att aktivera vitamin D i kroppen. Utan tillräckligt med magnesium kan inte vitamin D fungera effektivt.
 • B-vitaminer: Magnesium är viktigt för metaboliseringen av B-vitaminer.
 • Zink och kalium: Dessa mineraler samarbetar med magnesium för att stödja muskelhälsa och nervfunktion.

För att dra nytta av magnesiums många fördelar utan biverkningarna som nämns tidigare, bör man alltid sträva efter en holistisk inställning till näring, se till helheten av sin kost och lyssna på sin kropps signaler.

Vad är magnesium?

Magnesium är ett viktigt mineral för kroppen som stödjer över 300 enzymatiska reaktioner, inklusive muskel- och nervfunktion.

Kan för mycket magnesium vara skadligt?

Ja, överdriven konsumtion av magnesium, särskilt genom tillskott, kan leda till biverkningar som magbesvär, muskelsvaghet och arytmier.

Hur mycket magnesium bör jag konsumera dagligen?

Rekommenderat dagligt intag varierar beroende på ålder och kön, men ligger oftast mellan 310-420 mg för vuxna.

Vad är de vanligaste biverkningarna av magnesium?

De mest rapporterade biverkningarna inkluderar diarré, magkramper, muskelsvaghet och lågt blodtryck.

Hur vet jag om jag har för mycket magnesium i min kropp?

Symptom på överdriven magnesium kan inkludera muskelsvaghet, trötthet, illamående och hjärtarytmier. Det bästa sättet att veta säkert är genom ett blodprov.

Är det farligt att kombinera magnesium med andra mediciner eller tillskott?

Ja, magnesium kan vara farligt att kombinera med vissa mediciner som antibiotika och blodtrycksmedicin. Konsultera alltid en läkare innan du kombinerar tillskott.

Är det säkrare att få magnesium genom kosten än genom tillskott?

För de flesta människor är det säkrare och lättare att uppnå rekommenderat intag av magnesium genom kosten, eftersom risken för överdosering är mindre.

Kan magnesium orsaka sömnlöshet?

Tvärtom, magnesium är känt för att ha en lugnande effekt och kan faktiskt hjälpa vissa människor att sova bättre.

Kan jag ta magnesium om jag är gravid eller ammar?

Magnesium kan vara säkert för gravida eller ammande kvinnor i rekommenderade doser, men det är alltid bäst att konsultera en läkare. DRI för ammanade kvinnor är 310-320 mg/dag.

Vetenskapliga Källor om Magnesium Biverkningar

Här är fem vetenskapliga källor som behandlar risker och biverkningar av magnesium:

 1. ”Oral magnesium supplementation in asthmatic adults: a double-blind randomized placebo-controlled trial” – Detta arbete fokuserar på hur magnesium påverkar personer med astma och upptäckte att överdriven konsumtion kan förvärra astmasymptom. Länk till studien
 2. ”Dietary magnesium and C-reactive protein levels” – Denna artikel diskuterar kopplingen mellan magnesiumintag och inflammation i kroppen. Länk till studien
 3. ”Effects of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized double-blind placebo-controlled trials” – Denna artikel undersöker magnesiums effekter på blodtrycket och hur för mycket magnesium kan orsaka blodtrycksproblem. Länk till studien
 4. ”Risks and benefits of nutritional supplements during pregnancy” – Denna artikel tar upp riskerna med att ta olika kosttillskott under graviditeten, inklusive magnesium. Länk till studien
 5. ”Associations of serum and dietary magnesium with cardiovascular disease, hypertension, diabetes, insulin, and carotid arterial wall thickness: the ARIC study. Atherosclerosis Risk in Communities Study” – Denna studie belyser kopplingen mellan magnesium och olika hjärt- och kärlsjukdomar. Länk till studien

Andra Artiklar om Magnesium