Hoppa till innehåll

Zink överdos? 13 För mycket zink i kroppen symtom

Är du orolig för att du har drabbats av en zink överdos? De vanligaste symtomen på att man har för mycket zink i kroppen inkluderar illamående, magont, huvudvärk och i värsta fall diarré och kräkningar. Risken för att överdosera zink börjar vid 30-40mg per dag och är däremot relativt liten så länge man inte tar det som ett tillskott eller går på mediciner som innehåller zink.

Zink är ett essentiellt mineral som är viktig för flera kroppsliga funktioner, inklusive celltillväxt, immunfunktion och enzymaktivitet. Dagsbehovet varierar beroende på ålder, kön och hälsostatus. Enligt National Institutes of Health (NIH) är dagsbehovet av zink för vuxna män omkring 11 mg zink per dag, medan vuxna kvinnor behöver omkring 8 mg.

Zink överdos - 13 Alarmerande för mycket zink i kroppen symtom

Denna artikel ger dig en detaljerad översikt av de vanligaste tecknen på att du kan ha för mycket zink i kroppen och hur du kan hantera situationen.

1. Mag- och Tarmproblem

En vanlig biverkning av för högt zinkintag är matsmältningsproblem, såsom illamående, kräkningar och diarré. Dessa symtom uppstår ofta kort efter att ha tagit höga doser av zink och är en reaktion från mag-tarmkanalen på det överskott som kroppen försöker hantera.

 • Kan uppstå vid intag av cirka 50-300 mg/dag.

För detaljerade studier och ytterligare information, se Zinc-Induced Copper Deficiency: A Report of Three Cases publicerad i ’Annals of Internal Medicine’.

2. Nedsatt immunfunktion

Trots zinks viktiga roll i immunförsvaret kan ett överskott av zink paradoxalt nog nedsätta immunfunktionen. Detta kan leda till en ökad risk för infektioner och andra immunrelaterade hälsoproblem.

 • Kan uppstå vid intag av över 150 mg/dag under flera veckor eller månader.

För mer information om zinks inverkan på immunsystemet, se Zinc as a Gatekeeper of Immune Function i ’Nutrients’ journal.

3. Metallisk smak i munnen

En metallisk smak i munnen kan vara ett tidigt tecken på zink överdos. Denna unika sensoriska förändring är en direkt indikation på zinkförgiftning och bör tas på allvar.

 • Uppträder vid intag av cirka 40-150 mg/dag.

Relaterad forskning kan hittas i artikeln Zinc Toxicity i ’StatPearls’.

4. Huvudvärk och yrsel

Huvudvärk och yrsel är vanliga symtom som associeras med zinköverskott. Dessa symtom kan vara resultatet av zinkens inverkan på kroppens metaboliska processer och neurologiska funktioner.

 • Förekommer oftast vid väldigt höga intag (50-300 mg/dag).

En studie som belyser detta är Neurologic manifestations of zinc deficiency från ’World Journal of Neuroscience’.

5. Förändringar i blodjärnvärden

Zinköverskott kan leda till förändringar i blodjärnvärden, genom att störa upptaget av koppar och andra viktiga spårämnen. Detta kan resultera i anemi och andra relaterade hälsoproblem. En fördjupad titt på denna dynamik finns i studien Zinc-induced copper deficiency: a report of three cases publicerad i ’Annals of Internal Medicine’.

6. Njurproblem

Njurproblem kan uppstå vid långvarig exponering för höga nivåer av zink. Dessa problem inkluderar potentiellt njurskador och nedsatt njurfunktion. Forskningen Zinc and its role in age-related inflammation and immune dysfunction från ’Molecular Nutrition & Food Research’ ger insikt om zinks inverkan på njurarna.

7. Neurologiska symtom

Ett överskott av zink kan orsaka neurologiska symtom som försämrad koordination och kognitiva svårigheter. Dessa effekter beror på zinkens inverkan på nervsystemet och hjärnfunktionen.

Artikeln Neurologic manifestations of zinc deficiency ger ytterligare information om detta.

8. Hudproblem

Hudproblem såsom akne kan vara ett tecken på för mycket zink i kroppen. Zink påverkar hudens hälsa och funktion på många sätt, och ett överskott kan orsaka en obalans som leder till hudåkommor.

För mer information, se Zinc therapy in dermatology publicerad i ’Dermatology Research and Practice’.

9. Trötthet och svaghet

Ett annat symtom på zinköverskott är trötthet och svaghet. Dessa tecken kan vara en följd av zinkens inverkan på kroppens energimetabolism och kan också vara relaterade till dess effekter på andra näringsämnen som järn och koppar.

En relevant studie är Zinc: The Other Suspected Environmental Factor in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis från ’ISRN Neurology’, som undersöker zinks inverkan på neurologiska funktioner och trötthet.

10. Aptitlöshet

Aptitlöshet är ett annat vanligt symtom associerat med för höga nivåer av zink. Detta kan uppstå både som en direkt effekt av zink på matsmältningssystemet och som en sekundär effekt av andra symtom som illamående.

För mer information, se Zinc deficiency in patients with sickle cell disease från ’American Journal of Clinical Nutrition’, som diskuterar zinks påverkan på aptit och näringsupptag.

11. Sömnproblem

Sömnproblem kan också vara ett resultat av zinköverskott. Zink spelar en roll i regleringen av sömn och för mycket zink kan störa denna balans.

En relevant artikel är The Role of Zinc in Sleep Regulation från ’Current Neuropharmacology’, som belyser sambandet mellan zink och sömn.

12. Försämrad sårläkning

Trots zinks roll i sårläkning kan försämrad sårläkning uppstå vid zinköverskott, vilket kan vara en följd av den negativa inverkan på cellfunktion och immunsystem. Studien Zinc in Wound Healing Modulation från ’Nutrients’ ger insikt i hur zink påverkar sårläkningsprocessen.

13. Ändringar i smak- och luktsinne

Överdrivet zinkintag kan leda till ändringar i smak- och luktsinne. Dessa förändringar kan bero på zinkens direkta inverkan på nervcellerna i näsan och munnen. En relevant artikel är Zinc and Taste Disturbances in Older Adults: A Review of the Literature från ’Consultant Pharmacist’, som diskuterar hur zink påverkar dessa sinnen.

När riskerar man att drabbas av en zink överdos?

För att drabbas av en akut zink överdos behöver man oftast få i sig mer än 40-100mg och då är de vanligaste symtomen magont, illamående eller huvudvärk. Om du äter mediciner eller kosttillskott som innehåller zink ökar däremot risken eftersom tillskott brukar innehålla 10-30mg.

Tabellen nedan visar det dagliga rekommenderade intaget av zink för olika personer.

GruppRekommenderat Intag (mg/dag)Övre Gräns (mg/dag)
Spädbarn (0-6 månader)24
Spädbarn (7-12 månader)35
Barn (1-3 år)37
Barn (4-8 år)512
Pojkar (9-13 år)823
Flickor (9-13 år)823
Tonåringar Pojkar (14-18 år)1140
Tonåringar Flickor (14-18 år)940
Vuxna Män (19 år och äldre)1140
Vuxna Kvinnor (19 år och äldre)840
Gravida Kvinnor1134
Ammande Kvinnor1240

Vad kan man göra om man misstänker en zink överdos?

Om du upplever någon av de vanliga för mycket zink i kroppen symtomen finns det några steg du kan vidta för att hantera situationen. Notera att du alltid bör konsultera en läkare, speciellt om du tar ett zink tillskott av särskilda anledningar eller äter mediciner med zink.

 1. Sök Medicinsk Rådgivning: Kontakta alltid en läkare innan du gör några förändringar i din medicinering.
 2. Avbryt Intag av Zinktillskott: Om du börjar känna av allvarligare symtom som kräkningar, diarré, huvudvärk eller kraftigt magont kan ett första steg vara att undvika tillskottet i några dagar.
 3. Balanserad Kost: Se över din kost för att säkerställa att den inte innehåller överdrivet mycket zink. Speciellt om du äter ett tillskott.
 4. Hydrering: Se till att dricka tillräckligt med vatten, särskilt om du upplever kräkningar eller diarré, vilket kan leda till uttorkning.
 5. Undvik Zinkrika Produkter: Om du använder andra produkter som innehåller zink, till exempel vissa krämer eller salvor, bör du överväga att upphöra med dessa tills du har konsulterat med en läkare.
 6. Medicinsk Uppföljning: Om det visar sig att du har för mycket zink i kroppen kan det krävas ytterligare medicinsk uppföljning och eventuellt behandling för att återställa zinknivåerna till en säker nivå.

Undvik zinkrik mat om du har för mycket zink i kroppen

Om du ligger på gränsen till att överdosera zink (mer än 40g per dag) kan det vara en bra idé att dra ned på mat som innehåller mycket zink.

LivsmedelZink (mg/100g)Zink per Portion (mg)% DRI för Män% DRI för Kvinnor
Nötkött12.324.60223.64%307.50%
Kyckling1.01.5013.64%18.75%
Cashewnötter5.61.6815.27%21.00%
Havregryn3.41.3612.36%17.00%
Mjölk0.40.807.27%10.00%

När behöver man äta zink som kosttillskott?

Tillskott av zink kan behövas om man inte får i sig tillräckligt med zink genom kosten, om man är äldre eller om man äter vissa mediciner.

 1. Äldre personer: Med åldern kan upptaget av zink försämras, vilket kan kräva tillskott.
 2. Personer med vissa medicinska tillstånd: Tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki eller andra tillstånd som påverkar näringsupptaget kan göra tillskott nödvändiga.
 3. Vegetarianer och veganer: Eftersom de bästa källorna till zink ofta finns i kött, skaldjur och mejeriprodukter, kan de som följer en strikt vegetarisk eller vegansk kost behöva tillskott.
 4. Gravida och ammande kvinnor: Dessa grupper har ett ökat behov av zink för att stödja fostrets och barnets tillväxt och utveckling.
 5. Personer med en diet låg i zink: Individer som inte får tillräckligt med zink genom sin kost på grund av begränsade matval eller dålig näringskvalitet kan behöva tillskott.

Orsaker till för mycket zink i kroppen

För mycket i kroppen skapar ett zink överskott och kan bero på flera saker. Oftast kan zinkrik mat i kombination med kosttillskott leda till för höga nivåer. Det finns också zink i vissa läkemedel, och inom metallindustrin är det vanligt att man exponeras för zink genom jobbet.

I värsta fall kan dessutom den maten man äter eller vattnet man dricker vara förorenat med zink. Nedan går vi igenom de vanligaste orsakerna att man får i sig för mycket zink, som i värsta fall kan leda till zink överdos.

1. Överdrivet Intag via Kosttillskott

En av de vanligaste orsakerna till zink överdos är överdrivet intag av kosttillskott. Kosttillskott kan innehålla höga doser av zink och används ofta för att förebygga eller behandla zinkbrist. Dock kan ett för högt intag av dessa tillskott snabbt leda till toxicitetsnivåer. För mer information om riskerna med överdriven konsumtion av zinktillskott, se Risk Assessment for the Essential Elements från ’Journal of Nutrition’.

2. Läkemedel Innehållande Zink

Vissa läkemedel, särskilt de som används för att behandla förkylning och stärka immunförsvaret, kan innehålla signifikanta mängder zink. Långvarig användning eller höga doser av dessa mediciner kan resultera i en ackumulering av zink i kroppen. Se Zinc Lozenges and the Common Cold: A Meta-Analysis Comparing Zinc Acetate and Zinc Gluconate, and the Role of Zinc Dosage från ’JRSM Open’ för en diskussion om zink i förkylningmediciner.

3. Yrkesmässig Exponering

Yrkesmässig exponering för zink, till exempel inom metallindustrin eller vid arbete med zinkbelagda material, kan också leda till överexponering. Denna typ av exponering sker ofta genom inandning av zinkdammpartiklar. Ytterligare information finns i Occupational exposure to zinc oxide publicerad i ’Journal of Occupational Medicine and Toxicology’.

4. Förorenade Livsmedel och Vatten

Detta kan ske genom kontamination från industriell verksamhet eller användning av zinkbelagda kärl och rörledningar. För en djupgående undersökning av zinkkontaminering i livsmedel och vatten, se Zinc contamination in agricultural soils and water från ’International Journal of Environmental Research and Public Health’.

Vanliga frågor om zink överdos

Kan man överdosera zink?

Vanliga tecken inkluderar illamående, kräkningar, diarré, metallisk smak i munnen, huvudvärk, yrsel och hudproblem som akne.

Kan jag få i mig för mycket zink genom maten jag äter?

Det är sällsynt att få i sig för mycket zink genom maten. Zink överskott uppstår oftare genom överdrivet intag av kosttillskott eller mediciner.

Vilken roll spelar zink i kroppen?

Zink är viktigt för immunförsvaret, celltillväxt, sårläkning, smak- och luktsinne och hormonell balans.

Hur mycket måste man ta för att riskera att överdosera?

För att riskera en överdos måste man vanligtvis ta betydligt mer än det rekommenderade dagliga intaget. Övre gränsen för säkert intag för vuxna är omkring 40 mg per dag. Intag över denna gräns, särskilt över en längre tid, kan leda till symtom på överdosering såsom illamående, kräkningar och neurologiska störningar.

Artiklar om andra mineraler