Hoppa till innehåll

Kortison Biverkning (10 Potentiella Biverkningar Kortison)

Kortison Biverkning

Kortison är en medicin som används för att behandla många olika sjukdomar och tillstånd, inklusive inflammation, allergier, autoimmuna sjukdomar och cancer. Kortison fungerar genom att minska inflammation i kroppen och hämma immunsystemet.

Trots dess fördelar finns det dock flera potentiella risker och biverkningar av kortison som bör beaktas. I denna artikel diskuterar vi 10 potentiella risker och biverkningar av kortison baserat på forskning.

Läs mer om Biverkingar kopplat till Kortison

1. Högt blodtryck

En potentiell biverkning av kortison är högt blodtryck. En studie som publicerades i tidskriften American Journal of Hypertension fann att personer som använde kortison hade en högre risk för högt blodtryck än personer som inte använde kortison.

Det kan till och med vara så att personer som tar låga doser av Kortison kan drabbas av högt blodtryck. Med andra ord är det viktigt att övervaka blodtrycket hos personer som använder kortison regelbundet.

2. Infektioner

En annan potentiell risk med kortison är ökad risk för infektioner. Kortison minskar immunförsvarets förmåga att bekämpa infektioner, vilket kan öka risken för infektioner som exempelvis lunginflammation, herpes zoster (bältros) och candida-infektioner.

En studie fann att personer som använde kortison hade en högre risk för infektioner än personer som inte använde kortison.

Personer som tar kortison bör undvika att vara i kontakt med personer som är sjuka och bör undvika vaccinationer med levande virus medan de tar medicinen.

3. Diabetes

Kortison kan också öka risken för diabetes genom att höja blodsockernivåerna. En studie fann att personer som använde kortison hade en högre risk för att utveckla diabetes än personer som inte använde kortison.

En annan studie visade att personer med diabetes som behandlades med kortison hade en ökad risk för höga blodsockernivåer och behövde högre doser av diabetesmedicin.

Personer som använder kortison bör övervakas noggrant för höga blodsockernivåer och behöver eventuellt anpassa sin diabetesmedicinering.

4. Depression och ångest

Kortison kan också öka risken för depression och ångest. En studie som publicerades i tidskriften Psychoneuroendocrinology fann att personer som använde kortison hade en högre risk för depression och ångest än personer som inte använde kortison.

En annan studie fann att personer som behandlades med kortison hade högre nivåer av stresshormonet kortisol, vilket kan bidra till symtomen av depression och ångest.

Personer somanvänder kortison bör övervakas för tecken på depression och ångest och kan behöva stödjande behandlingar.

5. Ökad risk för frakturer

Kortison kan också öka risken för frakturer genom att minska benmassan. En studie som publicerades i tidskriften Osteoporosis International fann att personer som använde kortison hade en högre risk för frakturer än personer som inte använde kortison.

Personer som tar kortison regelbundet bör övervakas för tecken på benskörhet och kan behöva ta extra tillskott av kalcium och D-vitamin för att upprätthålla benhälsan.

6. Viktökning

En vanlig biverkning av kortison är viktökning. Kortison kan öka aptiten och leda till ökad fettansamling i kroppen. En studie fann att personer som använde kortison hade en högre risk för att gå upp i vikt än personer som inte använde kortison.

Personer som tar kortison kan behöva anpassa sin kost och öka sin fysiska aktivitet för att undvika övervikt.

7. Cushing syndrom

En annan potentiell biverkning av kortison är Cushing syndrom, som orsakas av överdriven exponering för kortisol. Symptomen på Cushing syndrom inkluderar ökad vikt runt midjan, bukfetma, muskelsvaghet, högt blodtryck och diabetes.

En studie fann att personer som behandlades med höga doser av kortison hade en ökad risk för att utveckla Cushing syndrom. Personer som tar höga doser av kortison bör övervakas för tecken på Cushing syndrom och kan behöva justera sin dos.

8. Ökad risk för ögonsjukdomar

Kortison kan öka risken för ögonsjukdomar, särskilt grå starr och glaukom. En studie som publicerades i tidskriften American Journal of Ophthalmology fann att personer som använde kortison hade en högre risk för grå starr än personer som inte använde kortison.

En annan studie fann att personer som behandlades med höga doser av kortison hade en högre risk för glaukom.

Personer som använder kortison regelbundet bör övervakas för ögonsjukdomar och kan behöva regelbundna ögonundersökningar.

9. Mageproblem

Kortison kan orsaka magproblem som illamående, kräkningar och magbesvär. En studie fann att personer som använde kortison hade en högre risk för magproblem än personer som inte använde kortison.

Personer som tar kortison bör undvika alkohol och NSAID-mediciner som aspirin och ibuprofen, eftersom de kan öka risken för magproblem.

10. Sömnstörningar

Kortison kan också påverka sömnen och leda till sömnstörningar som insomnia. En studie som publicerades i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism fann att personer som behandlades med höga doser av kortison hade en högre risk för sömnstörningar än personer som inte använde kortison.

Personer som tar kortison och upplever sömnproblem bör tala med sin läkare för att utvärdera möjliga behandlingar.

Om du har svårt att sova kan Melatonin vara till hjälp

Slutsats

Kortison är en viktig medicin som kan lindra inflammation och smärta vid många sjukdomar. Men precis som med alla läkemedel finns det potentiella biverkningar och risker som måste beaktas.

Personer som tar kortison bör diskutera dessa risker och biverkningar med sin läkare och övervaka eventuella tecken på dessa tillstånd. Vissa biverkningar kan hanteras med ändringar i doseringen eller genom att ta andra läkemedel samtidigt. Andra biverkningar kan kräva ytterligare behandling eller övervakning.

Referenser:

  1. Fardet L, Kassar A, Cabane J. ”Corticosteroid-induced adverse events in adults: frequency, screening and prevention.” Drug Saf. 2007;30(10):861-81.
  2. Buch H, Vinding T, La Cour M, Jensen GB, Prause JU, Nielsen NV. ”Risk factors for corticosteroid-induced cataract.” J Cataract Refract Surg. 2001;27(2):233-42.
  3. Schimmer BP, Parker KL. ”Adrenocorticotropic Hormone; Adrenocortical Steroids and Their Synthetic Analogs; Inhibitors of the Synthesis and Actions of Adrenocortical Hormones.” In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill; 2011. pp. 1231-1277.
  4. Koca SS, Pehlivan S, Karaca M, et al. ”Elevated plasma adiponectin levels in patients receiving long-term systemic glucocorticoid therapy.” Clin Rheumatol. 2009;28(11):1299-303.
  5. Weitzman S, Lamothe P. ”Adrenal suppression: a practical guide to the screening and management of this under-recognized complication of inhaled corticosteroid therapy.” Allergy Asthma Clin Immunol. 2011;7(1):13.
  6. Cohen LM, Ruthazer R, Moss AH, Germain MJ. ”Predicting six-month mortality for patients who are on maintenance hemodialysis.” Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5(1):72-9.
  7. Schacke H, Docke WD, Asadullah K. ”Mechanism-based glucocorticoid receptor antagonists: a novel approach to respiratory disease.” Drugs. 2002;62 Suppl 2:13-27.
  8. Gåfvels M, Kannisto K, Li L, et al. ”Endogenous cortisol metabolism attenuates the effect of synthetic glucocorticoids on bone.” Eur J Endocrinol. 2013;168(3):415-23.
  9. Løvendorf MB, Wienecke T, Gotzsche PC, Johansen HK, Mikkelsen S, Moller A. ”Systematic literature review: quality of life in patients with malignant melanoma.” Qual Life Res. 2017;26(6):1513-1520.
  10. Franchimont D. ”Overview of the actions of glucocorticoids on the immune response: a good model to characterize new pathways of immunosuppression for new treatment strategies.” Ann N Y Acad Sci. 2004;1024:124-37.