Hoppa till innehåll

5 Melatonin Biverkningar & Risker

Melatonin Biverkningar - Risker med melatonin

Melatonin biverkningar kan uppstå om man tar melatonin tillskott över en längre tid. Forskning har visat att det kan påverka sömncykeln och göra det svårare att somna naturligt. Det kan också minska kroppens produktion av naturligt melatonin och orsaka tolerans mot kosttillskottet, vilket innebär att du behöver ta mer för att uppnå samma effekt. I det här inlägget går vi igenom potentiella biverkningar och risker med melatonin.

Hitta på sidan:

 1. Vad är melatonin och varför kan det orsaka biverkningar?
 2. Potentiella biverkningar av melatonin
 3. Risker med för mycket melatonin
 4. Vanliga frågor

Läs mer om Melatonin:

Vad är melatonin och varför kan det orsaka biverkningar?

Melatonin är ett naturligt hormon som produceras av kroppen för att reglera sömncykeln. Det kan också tas som ett tillskott för att hjälpa till att förbättra sömnen och lindra sömnproblem. Men som med alla kosttillskott finns det risker och biverkningar som man bör vara medveten om.

Att ta för hög dos av melatonin kan leda till negativa hälsoeffekter, inklusive att störa den naturliga sömncykeln, minska produktionen av naturligt melatonin, öka risken för depression och skapa hormonobalans.

Å andra sidan kan för lite melatonin också ha negativa effekter på hälsan, inklusive sömnproblem, ökad stress och ångest, ökad risk för sjukdomar, försämrad hälsa och försämrad mental hälsa. Det är därför viktigt att känna till de potentiella riskerna och biverkningarna innan man börjar ta melatonin som tillskott.

Potentiella Melatonin Biverkningar

Biverkningar av melatonin kan uppstå när man tar för mycket av det eller tar det under en längre tid. Det är också möjligt att personer kan ha en allergisk reaktion på melatonin, så det är viktigt att känna till de potentiella biverkningarna innan man tar det som ett tillskott. Här är några av de vanligaste biverkningarna av melatonin:

 1. Huvudvärk: En vanlig melatonin biverkning är vhuvudvärk. Forskning har visat att personer som tar högre doser av kan uppleva huvudvärk mer frekvent än personer som tar lägre doser eller inte tar något tillskott alls.
 2. Magbesvär: Kan också orsaka magbesvär, inklusive illamående, kräkningar och diarré. Om du upplever dessa symtom efter att ha tagit melatonin, kan det vara en indikation på att du tar för hög dos eller att du är allergisk mot det.
 3. Yrsel: Yrsel är en annan vanlig melatonin biverkning. Det kan uppstå på grund av att melatonin påverkar blodtrycket och hjärtfrekvensen. Om du tar höga doser kan det öka risken för yrsel.
 4. Irritabilitet: Vissa människor kan uppleva ökad irritabilitet. Denna biverkning är däremot inte lika vanlig.
 5. Dåsighet under dagen: Man kan också uppleva dåsighet under dagen. Detta kan vara särskilt problematiskt för personer som kör bil eller hanterar farliga maskiner. Om du tar melatonin tillskott och upplever dåsighet under dagen, kan det vara en indikation på att du tar för hög dos.

Risker med för Mycket Melatonin

När man tar för mycket melatonin kan det ha negativ påverkan på hälsan. Här är några av riskerna med att ta för mycket melatonin:

 1. Störa den naturliga sömncykeln: Melatonin hjälper kroppen att reglera sömncykeln. Men om man tar för hög dos tillskott, kan det faktiskt störa den naturliga sömncykeln och göra det svårt att somna på egen hand.
 2. Minska produktionen av naturligt melatonin: Om man tar för hög dos under en längre tid kan det minska kroppens produktion av naturliga produktion. Detta kan leda till beroende av kosttillskottet och tolerans.
 3. Öka risken för depression: Forskning har visat att höga doser kan öka risken för depression. Detta kan vara särskilt problematiskt för personer som redan lider av depression.
 4. Risk för hormon obalans: Melatonin påverkar flera olika hormoner i kroppen. Om man tar för hög dos av kan det skapa en obalans i hormonerna och leda till negativa hälsoeffekter.

Negativ påverkan på sömncykeln

Melatonin är ett naturligt hormon som kroppen producerar för att reglera sömncykeln. Men när det tas i form av kosttillskott kan det ha negativ påverkan på sömncykeln, vilket i sin tur kan göra det svårare att somna naturligt utan melatonin.

En studie visade att personer som tog tillskott upplevde en minskning av sin sömnlängd och upplevde svårigheter att somna utan tillskottet. Denna negativa påverkan på sömncykeln kan leda till sömnstörningar och kronisk trötthet.

Minskad produktion av naturligt melatonin

När kroppen utsätts för höga nivåer av melatonin från kosttillskott kan det leda till en minskning av kroppens naturliga produktion av hormonet. Detta beror på att kroppen kan sluta producera melatonin när det tillförs i stora doser från kosttillskott. Detta kan leda till en minskning av kroppens naturliga sömncykel och kan förvärra sömnstörningar.

En studie visade att personer som tog melatonin tillskott i höga doser upplevde en minskning av deras naturliga produktion av hormonet. Denna minskning av produktionen kan leda till en försämrad sömncykel och kan också påverka humöret och hälsan på andra sätt.

Tolerans

En annan potentiell risk med att ta melatonin tillskott är att det kan orsaka tolerans och beroende. Detta beror på att kroppen kan vänja sig vid tillskottet och sluta svara på det på samma sätt. Detta kan leda till att personen behöver ta högre doser för att uppnå samma effekt.

Kan vara beroendeframkallande

En studie visade att personer som tog melatonin tillskott i höga doser upplevde en minskning av effekten av tillskottet över tiden. Detta kan leda till tolerans och beroende, vilket kan göra det svårt för personen att sluta ta tillskott och kan orsaka abstinenssymptom om de försöker sluta.

Symptom om man slutar med Melatonin efter längre bruk kan innefatta:

 • Ångest
 • Irritabilitet
 • Sömnproblem
 • Mardrömmar

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan melatonin vara en hjälpande hand när det gäller sömnlöshet och sömnproblem. Men det är viktigt att använda det med försiktighet och följa rekommenderade doseringar. Att ta för mycket melatonin kan leda till biverkningar och hälsoproblem, och det är viktigt att vara uppmärksam på symtom och tala med en läkare om du är osäker på hur mycket du ska ta eller om du upplever biverkningar.

Vanliga frågor

Vilka är de vanligaste biverkningarna av melatonin?

De vanligaste biverkningarna av melatonin inkluderar huvudvärk, yrsel, magbesvär, dåsighet under dagen och förändringar i humöret.

Kan för mycket melatonin skada hälsan?

Ja, att ta för mycket melatonin kan leda till negativa hälsoeffekter, inklusive att störa den naturliga sömncykeln, minska produktionen av naturligt melatonin, öka risken för depression och skapa hormonobalans.

Är Melatonin beroendeframkallande?

Melatonin har inte visat sig orsaka beroende i kliniska studier. Men om man tar för hög dos kan kroppen utveckla tolerans mot melatonin, vilket kan leda till att man behöver ta högre doser för att uppnå samma effekt.

Finns det några risker med att ta melatonin tillsammans med andra läkemedel eller kosttillskott?

Ja, melatonin kan interagera med vissa läkemedel och kosttillskott. Det är viktigt att diskutera med sin läkare innan man tar melatonin tillsammans med andra läkemedel eller kosttillskott.

Kan melatonin tas under lång tid?

Det finns begränsad forskning om långvarig användning av melatonin. Många experter rekommenderar att man inte tar melatonin under en längre tid utan att ha rådfrågat sin läkare först.

Källor:

 1. Melatonin: In Depth. National Center for Complementary and Integrative Health. (2022). https://www.nccih.nih.gov/health/melatonin-in-depth
 2. Melatonin. Mayo Clinic. (2021). https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements-melatonin/art-20363071
 3. Melatonin: Uses, Side Effects, Interactions, Dosage, and Warning. WebMD. (2022). https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-940/melatonin