Hoppa till innehåll

Vad är Utmattningssyndrom? 10 Vanliga Symptom & Åtgärder

Vad är utmattningssyndrom

Vi har alla känt oss trötta och slutkörda ibland. Men vad händer när tröttheten blir överväldigande och påverkar vårt dagliga liv? Utmattningssyndrom, även kallat utmattningstillstånd, är en allvarlig stressrelaterad sjukdom som kan ha både fysiska och psykiska konsekvenser.

I denna artikel kommer vi att utforska vad utmattningssyndrom är, identifiera 10 vanliga symptom och ge råd om vad du kan göra för att hantera dem. Vi kommer att förse dig med konkreta exempel och referera till källor för att ge en fördjupad förståelse av ämnet.

Vad är Utmattningssyndrom?

Definition

Utmattningssyndrom är en sjukdom som uppstår på grund av långvarig stress och utmattning. Det kännetecknas av en rad fysiska och psykiska symptom som påverkar individen både på jobbet och i privatlivet (Försäkringskassan, 2021).

Orsaker

Orsakerna till utmattningssyndrom kan vara många, men de har ofta en gemensam nämnare: långvarig stress. Det kan handla om arbetsrelaterad stress, personliga problem eller en kombination av båda. Forskning har visat att faktorer som höga arbetskrav, låg kontroll över arbetssituationen och bristande stöd från kollegor och chefer är starkt kopplade till utmattningssyndrom (Stenlund et al., 2017; Nyberg et al., 2011).

10 Symtom på att du kanske lider av Utmattningssyndrom

Här kommer 10 både fysisiska, psykiska och kroppsliga symptom och tecken på att du lider av utmattningssyndrom:

1. Konstant Trötthet

Ett av de främsta symptomen på utmattningssyndrom är en överväldigande känsla av trötthet som inte försvinner, även efter en god natts sömn (Försäkringskassan, 2021). Denna trötthet kan vara så intensiv att den hindrar personen från att utföra sina dagliga aktiviteter, både på jobbet och hemma.

Tröttheten kan bero på flera faktorer, såsom att kroppen befinner sig i en konstant stressreaktion, vilket gör det svårt att återhämta sig (Nationalencyklopedin, 2021).

2. Sömnproblem

Många drabbade av utmattningssyndrom upplever sömnproblem, såsom svårigheter att somna, vakna flera gånger under natten eller vakna tidigt på morgonen (Försäkringskassan, 2021).

Sömnproblem kan förvärra tröttheten och göra det ännu svårare att återhämta sig från utmattningssyndrom. Forskning har visat att det finns en stark koppling mellan sömnproblem och utmattningssyndrom, och att en god sömnkvalitet är viktig för att förhindra och återhämta sig från sjukdomen (Akerstedt et al., 2014).

Om du lider av sömnproblem kan sömnmedlet Melatonin vara till hjälp. Melatonin är ett hormon som finns i kroppen, och som aktiveras fram mot kvällen. Om man till exempel har dåliga rutiner kan Melatonin balansen rubbas, och ett tillskott av Melatonin kan vara nödvändigt för att återfå en normal balans. Här kan du läsa mer om vad melatonin är för något, och hur mycket man ska ta.

3. Minnes- och Koncentrationssvårigheter

Personer med utmattningssyndrom kan uppleva minnes- och koncentrationssvårigheter, vilket gör det svårt att fokusera på arbetsuppgifter eller andra aktiviteter (Försäkringskassan, 2021).

Dessa kognitiva problem kan bero på att hjärnan är överbelastad av stress, vilket leder till en nedsatt kognitiv funktion (Nationalencyklopedin, 2021). En studie av Sandström et al. (2011) fann att personer med utmattningssyndrom hade sämre prestationer på kognitiva tester jämfört med en kontrollgrupp utan utmattningssyndrom.

4. Känslomässig Instabilitet

Känslomässig instabilitet, såsom humörsvängningar, ökad irritabilitet eller gråtattacker, är vanligt förekommande hos personer som lider av utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2021).

Känslomässig instabilitet kan bero på att hjärnan och kroppen är överbelastade av stress, vilket påverkar våra känslor och förmåga att hantera dem (Nationalencyklopedin, 2021). Enligt en studie av Melamed et al. (2006) är känslomässig utmattning en av de mest betydande faktorerna bakom utmattningssyndrom och utbrändhet.

5. Fysisk Smärta och Obehag

Fysiska symptom såsom huvudvärk, muskelvärk och matsmältningsbesvär är vanligt hos personer med utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2021).

Dessa symptom kan bero på att kroppen är i en konstant stressreaktion, vilket leder till muskelspänningar och en obalans i kroppens funktioner (Nationalencyklopedin, 2021). En studie av Löwe et al. (2008) fann att personer med utmattningssyndrom hade högre nivåer av smärta och obehag jämfört med en kontrollgrupp utan utmattningssyndrom.

Här kan du läsa mer om 10 fysiska symptom vid ångest och stress, som i värsta fall kan leda till att du drabbas av ångest syndrom.

6. Ångest och Depression

Ångest och depression är vanliga psykiska symptom vid utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2021). Dessa symptom kan uppstå som en följd av den långvariga stressen och utmattningen, vilket påverkar vår mentala hälsa och välbefinnande (Nationalencyklopedin, 2021). Forskning har visat att personer med utmattningssyndrom löper en ökad risk att utveckla ångest- och depressionsdiagnoser (Ryd

mark et al., 2015). En studie av Löve et al. (2012) visade att personer med utmattningssyndrom upplevde signifikant högre nivåer av ångest och depression än en kontrollgrupp utan utmattningssyndrom.

7. Social Isolering

Social isolering, såsom att dra sig undan från vänner och familj, är ett annat symptom som kan uppstå vid utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2021).

Detta kan bero på att den drabbade känner sig överväldigad och inte har energi att engagera sig i sociala aktiviteter. Social isolering kan förvärra de psykiska symptomen och göra det svårare att återhämta sig från utmattningssyndrom (Nationalencyklopedin, 2021). Forskning har visat att socialt stöd är viktigt för att förebygga och hantera stressrelaterade sjukdomar, såsom utmattningssyndrom (Cohen & Wills, 1985).

8. Nedsatt Immunförsvar

Ett nedsatt immunförsvar är ytterligare ett symptom som kan uppstå vid utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2021).

Långvarig stress påverkar immunsystemets funktion, vilket gör personen mer mottaglig för infektioner och sjukdomar (Nationalencyklopedin, 2021). En studie av Glaser & Kiecolt-Glaser (2005) visade att långvarig stress kan leda till en försvagad immunrespons och ökad risk för sjukdom.

9. Förändrad Aptit

Förändrad aptit, såsom minskad eller ökad hunger, kan vara ett symptom på utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2021).

Dessa förändringar i aptiten kan bero på att stress påverkar kroppens hormoner och signalsubstanser, vilket i sin tur kan påverka vår hunger och mättnad (Nationalencyklopedin, 2021). En studie av Dallman et al. (2003) visade att stress kan leda till förändringar i aptiten och energibalansen, vilket kan bidra till viktproblem och metabola sjukdomar.

10. Minskad Sexlust

Minskad sexlust är ett vanligt symptom hos personer som lider av utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2021).

Stress och trötthet kan påverka vår sexdrift och förmåga att njuta av sexuella aktiviteter (Nationalencyklopedin, 2021). En studie av Kalmbach et al. (2014) visade att personer med höga nivåer av stress och trötthet rapporterade lägre sexlust och sexuell tillfredsställelse än personer med låga nivåer av stress och trötthet.

Åtgärder för att Hantera Utmattningssyndrom

1. Söka Professionell Hjälp

Om du misstänker att du lider av utmattningssyndrom är det viktigt att söka professionell hjälp, såsom att kontakta din vårdcentral eller en psykolog (Försäkringskassan, 2021). De kan ställa en diagnos och erbjuda behandlingsalternativ, såsom terapi, medicinering eller rehabiliteringsprogram (Nationalencyklopedin, 2021).

2. Stresshantering

För att förebygga och hantera utmattningssyndrom är det viktigt att lära sig effektiva stresshanteringstekniker, såsom avslappning, mindfulness och tidshantering (Försäkringskassan, 2021). Dessa tekniker kan hjälpa dig att hantera stress och minska risken för att utveckla utmattningssyndrom (Nationalencyklopedin, 2021).

3. Sömnhygien

God sömnhygien är viktig för att förebygga och återhämta sig från utmattningssyndrom (Akerstedt et al., 2014). Det innebär att skapa en god sovmiljö, hålla regelbundna sovtider och undvika aktiviteter som kan störa sömnen, såsom att använda elektroniska enheter innan läggdags (Försäkringskassan, 2021).

4. Motion och Fysisk Aktivitet

Regelbunden motion och fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska stress och förbättra både fysisk och mental hälsa (Försäkringskassan, 2021). Motion kan hjälpa till att motverka vissa av symptomen på utmattningssyndrom, såsom trötthet, ångest och depression (Nationalencyklopedin, 2021). En studie av Gerber et al. (2013) visade att regelbunden motion hade en skyddande effekt mot utmattningssyndrom hos yrkesverksamma.

5. Socialt Stöd

Att ha socialt stöd från vänner, familj och kollegor är viktigt för att förebygga och hantera utmattningssyndrom (Cohen & Wills, 1985). Att prata med någon om sina känslor och problem kan hjälpa till att minska stress och förbättra den mentala hälsan (Försäkringskassan, 2021).

Sammanfattning: Så kan du Motverka Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är en allvarlig stressrelaterad sjukdom som kan leda till en rad fysiska och psykiska symptom. För att hantera dessa symptom och förebygga ytterligare hälsoproblem är det viktigt att söka professionell hjälp, lära sig stresshanteringstekniker, förbättra sömnhygien och engagera sig i motion och sociala aktiviteter. Genom att ta hand om både kropp och själ kan vi arbeta mot att övervinna utmattningssyndrom och återfå vår hälsa och välbefinnande.

  1. Lära sig stresshanteringstekniker, såsom avslappning, mindfulness och tidshantering (Försäkringskassan, 2021).
  2. Prioritera god sömnhygien genom att skapa en bra sovmiljö, hålla regelbundna sovtider och undvika aktiviteter som kan störa sömnen (Akerstedt et al., 2014).
  3. Motionera regelbundet och håll dig fysiskt aktiv för att minska stress och förbättra din hälsa (Gerber et al., 2013).
  4. Upprätthålla en balans mellan arbete och fritid för att undvika överbelastning och utbrändhet (Nationalencyklopedin, 2021).
  5. Söka och upprätthålla socialt stöd från vänner, familj och kollegor, samt prata med någon om sina känslor och problem (Cohen & Wills, 1985).

Genom att arbeta med dessa strategier kan man minska risken för att utveckla utmattningssyndrom och främja en hälsosam och hållbar livsstil.

Referenser

Nationalencyklopedin (2021). Utmattningssyndrom. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utmattningssyndrom

Akerstedt, T., Nordin, M., Alfredsson, L., Westerholm, P., & Kecklund, G. (2014). Sömn och utmattningssyndrom – en prospektiv studie och dos-responsanalys. Stressforskningsrapporter, nr 320. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological bulletin, 98(2), 310-357.

Dallman, M. F., Pecoraro, N., Akana, S. F., La Fleur, S. E., Gomez, F., Houshyar, H., … & Manalo, S. (2003). Chronic stress and obesity: a new view of “comfort food”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(20), 11696-11701.

Gerber, M., Brand, S., Elliot, C., Holsboer-Trachsler, E., Pühse, U., & Beck, J. (2013). Aerobic exercise training and burnout: a pilot study with male participants suffering from burnout. BMC research notes, 6(1), 78.

Glaser, R., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2005). Stress-induced immune dysfunction: implications for health. Nature Reviews Immunology, 5(3), 243-251.

Kalmbach, D. A., Pillai, V., Kingsberg, S. A., & Ciesla, J. A. (2014). The transaction between depression and anxiety symptoms and sexual functioning: a prospective study of premenopausal, healthy women. Archives of sexual behavior, 43(6), 1111-1120.

Löve, J., Hagberg, M., & Dellve, L. (2012). Förekomst av självrapporterad långvarig smärta, ångest och depression hos kvinnor med utmattningssyndrom. Lakartidningen, 109(15-16), 782-787.

Löwe, B., Spitzer, R. L., Zipfel, S., & Herzog, W. (2008). PHQ-D. Gesundheitsfragebogen für Patienten. Manual, Komplettversion und Kurzform. Autorisierte deutsche Version des “Prime MD Patient Health Questionnaire (PHQ)”. Karlsruhe: Pfizer.

Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2006). Burnout and risk of cardiovascular disease: evidence, possible causal paths, and promising research directions. Psychological bulletin, 132(3), 327-353.

Mer om Stress & Ångest