Hoppa till innehåll

8 CBD Olja Biverkningar & Risker

CBD olja är en laglig cannabisolja som snabbt har blivit en av de mest eftertraktade produkterna inom alternativ medicin. Det är en naturlig substans som ofta används för att lindra allt från lätt ångest till kronisk smärta.

Däremot finns det inte så många artiklar som belyser eventeulla CBD olja biverkningar och risker. Därför har vi skapat den här artikeln över de största potentiella riskerna och biverkningarna av CBD olja.

Eventuella CBD Olja Biverkningar

Vår intention är att tillhandahålla djupgående och vetenskapligt underbyggd information för att ge en klar bild av vad användare kan uppleva. Längst ned på sidan hittar du länkar till de vetenskapliga artiklar som tar upp risker och biverkningar av CBD-olja.

Vad Är CBD Olja?

CBD olja utvinns från växten Cannabis sativa och innehåller en av de många kemiska föreningarna som kallas cannabinoider. Till skillnad från THC, är CBD icke-psykoaktiv och har vunnit popularitet för dess föreslagna hälsofördelar utan de rusgivande effekterna.

Vilken effekt har CBD-Olja?

Effekterna av CBD olja kan variera mellan individer, men några av de vanligaste rapporterade effekterna inkluderar:

 1. Smärtlindring: Många använder CBD olja för att hantera kronisk smärta, muskelsmärta och inflammation.
 2. Ångestdämpning: CBD kan bidra till att minska ångest och är populärt bland dem som söker naturlig lindring.
 3. Sömnförbättring: Användare rapporterar ofta att CBD olja hjälper dem att somna snabbare och sova mer ostört.
 4. Neuroprotektion: CBD har visat sig ha positiva effekter på neurodegenerativa tillstånd i vissa vetenskapliga studier.
 5. Antiinflammatoriska egenskaper: CBD kan hjälpa till att minska inflammation i kroppen, vilket kan vara fördelaktigt vid olika hälsotillstånd.
 6. Kontroll av epileptiska anfall: CBD olja har godkänts i vissa läkemedel för att behandla särskilda epileptiska syndrom.
 7. Illamående: För personer som genomgår cancerbehandlingar kan CBD hjälpa till att minska illamående och kräkningar.
 8. Kardiovaskulära effekter: Forskning antyder att CBD kan ha positiva effekter på hjärt-kärlsystemet, inklusive att sänka högt blodtryck.

Kan man ta för mycket CBD-Olja?

Ja, det är möjligt att inta för mycket CBD olja, vilket kan leda till negativa biverkningar. Även om CBD ofta tåljs väl och anses ha en god säkerhetsprofil, kan höga doser orsaka symtom som trötthet, diarré, förändringar i aptit och vikt, samt påverkan på vissa organ såsom levern.

CBD Olja överdosering - Kan man ta för mycket CBD?

Det är viktigt att börja med en låg dos och gradvis öka dosen samtidigt som man övervakar kroppens reaktioner. För personer som använder andra mediciner är det särskilt viktigt att diskutera användningen av CBD olja med en läkare, eftersom det kan påverka hur andra läkemedel metaboliseras.

8 Eventuella Biverkningar av CBD Olja

Här går vi igenom de vanligaste biverkningarna av CBD olja.

1. Trötthet och Slöhet

En av de mest rapporterade biverkningarna är trötthet. CBD kan ha en avslappnande effekt, vilket för vissa leder till önskad lugn och förbättrad sömnkvalitet, men för andra kan det innebära oönskad sömnighet dagtid.

Denna bieffekt är vanligast när cannabisoljan konsumeras i höga doser, vilket kan förstärka dess lugnande verkan. Individer som använder CBD för första gången bör vara försiktiga med att köra bil eller hantera maskiner tills de förstår hur CBD påverkar dem personligen.

2. Muntorrhet

Känt som ”bomullsmun”, är muntorrhet en annan potentiell biverkning. Cannabinoider kan påverka spottkörtlarna och minska salivproduktionen, vilket gör att du kan känna dig torr i munnen.

Detta tillstånd är obekvämt och kan leda till problem med att svälja och i vissa fall dålig andedräkt. Att dricka mycket vatten kan hjälpa till att motverka dessa effekter.

3. Förändringar i Blodtrycket

Vissa studier indikerar att CBD kan orsaka en liten sänkning av blodtrycket. Detta är oftast inte ett problem, men det kan vara värt att överväga för de som redan har lågt blodtryck eller tar blodtrycksmedicin.

4. Matsmältningsbesvär, magkramp och diarré

Magsmärtor, magkramp och andra matsmältningsbesvär som diarré kan uppstå, särskilt vid högre doser av CBD. Det är viktigt att börja med en låg dos och gradvis öka för att se hur din kropp reagerar.

Detta kan bero på oljans sammansättning eller på en individuell känslighet för substansen. För att minska risken rekommenderas det att börja med en mycket liten dos och gradvis öka intaget.

5. Påverkan på Leverfunktionen

Forskning har pekat på att höga doser av CBD kan leda till hepatotoxicitet, vilket innebär en risk för leverskada. Det är särskilt viktigt för individer med förhandsbefintliga levertillstånd eller de som tar andra läkemedel som belastar levern att närma sig användningen av CBD med försiktighet.

6. Psykologiska Reaktioner som Oro och Humörsvängningar

Även om CBD inte är psykoaktivt, kan det i vissa fall leda till psykologiska reaktioner såsom oro och humörsvängningar.

Dessa effekter är inte fullständigt förstådda och varierar stort mellan individer. Forskning publicerad i Neuropsychiatric Disease and Treatment undersöker dessa möjliga biverkningar och betonar behovet av ytterligare studier.

7. Förändringar i Aptit och Vikt

Användning av CBD kan även påverka aptiten och i förlängningen kroppsvikten. Vissa studier visar att CBD kan minska aptiten, medan andra rapporterar ökad hunger. Detta är ett komplext område som kräver individuell uppmärksamhet.

En genomgång av den tillgängliga forskningen finns att läsa i Cannabis and Cannabinoid Research där man utforskar hur cannabinoider interagerar med kroppens endokannabinoidsystem för att påverka ämnesomsättningen och aptiten.

8. Eventuell Påverkan på Foster och Ammande Barn

Användningen av CBD olja under graviditeten och amningstiden kan innebära risker som ännu inte är helt utforskade. Då substanser som intas av modern kan överföras till fostret via moderkakan eller till barnet via bröstmjölken, finns det en potentiell risk för negativ påverkan på barnets utveckling. Forskning har antytt att exponering för cannabinoider under graviditeten kan ha samband med förändringar i fostrets hjärnans utveckling, vilket kan leda till långsiktiga konsekvenser för barnets nervsystem och kognitiva funktioner.

Under amningsperioden rekommenderar organisationer som American Academy of Pediatrics att avstå från cannabisprodukter på grund av osäkerheten kring överföring av cannabinoider till barnet och dess potentiella effekter. De substanser en ammande mor intar kan påverka kvaliteten på bröstmjölken och i förlängningen barnets hälsa och utveckling.

Med tanke på att det råder brist på omfattande forskning kring CBD:s säkerhet för gravida och ammande kvinnor, är den bästa rekommendationen för närvarande är att undvika CBD olja under graviditet och amning.

3 Eventuella Risker med CBD Olja

Här går vi igenom tre eventuella risker med CBD-olja.

1. Risk för Kontaminering

Kontaminering av CBD produkter med tungmetaller, mögel, eller lösningsmedel är ett allvarligt problem. I en undersökning hittade man nämligen att hela 70% av all CBD olja som säljs online innehåller farliga nivåer av skadliga ämnen. Detta typer på att den oreglerade marknaden medför ganska stora risker för konsumenter. Det är därför viktigt att bara köpa CBD olja från en säker källa som du litar på till 100%.

2. Risk för Missbruk

Trots att CBD i sig inte anses vara beroendeframkallande, kan några individer bli beroende av känslan av lindring som CBD ger, vilket kan leda till en psykologisk beroendeframkallande potential. Världshälsoorganisationen har diskuterat denna risk och efterlyser mer forskning.

3. Vissa mediciner fungerar inte bra med CBD-Olja

Det är viktigt att vara försiktig när man tar CBD olja tillsammans med andra mediciner, eftersom CBD kan interagera med många läkemedel genom att påverka cytochrome P450-enzymerna i levern som är ansvariga för att metabolisera läkemedel. Sådana interaktioner kan antingen öka eller minska nivåerna av läkemedel i blodet, vilket kan leda till att de inte fungerar som de ska eller orsakar oväntade biverkningar.

Mediciner som kan interagera med CBD olja inkluderar:

 • Blodförtunnande medel som Warfarin. CBD kan förstärka läkemedlets effekt, vilket ökar risken för blödning.
 • Bensodiazepiner som Diazepam (Valium) eller Lorazepam (Ativan) kan ha förstärkt sedativ effekt när de tas med CBD.
 • Antiepileptika som Clobazam, vilket kan leda till ökade sidoeffekter.
 • Vissa kemoterapier där CBD kan påverka hur dessa läkemedel bryts ned och potentiellt ändra deras effektivitet.
 • Hjärtmediciner som vissa betablockerare och kalciumkanalblockerare där CBD kan förändra deras metabolism och därmed deras effekt.
 • Immunsuppressiva mediciner för organtransplantationspatienter kan interagera och därmed påverka nivåerna av dessa läkemedel i blodet.

Orsaker till CBD Biverkningar

CBD biverkningar kan orsakas av flera olika faktorer. Här nedan följer några av de vanligaste orsakerna till varför vissa personer kan uppleva biverkningar när de använder CBD olja:

1. Interaktion med kroppens system

CBD interagerar med kroppens endocannabinoida system (ECS), som spelar en roll i att reglera en mängd funktioner, inklusive sömn, smärta, aptit och immunsystemets respons. Denna interaktion kan påverka dessa funktioner på oväntade sätt för vissa individer.

2. Personlig känslighet

Individers unika fysiologi kan påverka hur de reagerar på CBD. Vissa människor är mer känsliga för aktiva ingredienser i CBD olja och kan uppleva biverkningar även vid lägre doser.

3. Kvalitet och renhet hos produkten

Marknaden för CBD är inte alltid välreglerad, vilket betyder att kvaliteten och renheten hos CBD olja kan variera stort mellan olika produkter. Produkter av lägre kvalitet kan innehålla föroreningar eller ojämn koncentration av CBD, vilket kan leda till oförutsägbara biverkningar.

4. Dosering

Att ta för mycket CBD olja är en vanlig orsak till biverkningar. En högre dos än vad kroppen kan hantera kan leda till negativa effekter. Det är rekommenderat att man börjar med en liten dos och gradvis ökar intaget för att hitta rätt balans.

5. Interaktion med andra läkemedel

CBD kan påverka hur andra läkemedel metaboliseras i kroppen, särskilt de som metaboliseras av leverns cytochrom P450-enzym. Detta kan leda till att andra mediciner blir mindre effektiva eller orsaka oönskade biverkningar.

6. Administreringssätt

Hur CBD oljan tas kan också spela roll. Till exempel kan intag av CBD droppar via munnen leda till magsmärtor eller matsmältningsbesvär för vissa, medan andra metoder som inhalering eller topisk applicering kan ha andra effekter.

CBD Olja Dosering: Undvik Biverkningar med Rätt Dosering

Hur mycket CBD olja man bör ta varierar beroende på individuella faktorer såsom ålder, vikt, och den specifika åkomman som behandlas.

CBD olja dosering

Här är en steg-för-steg guide till hur man kan trappa upp användningen av CBD olja på ett säkert sätt:

 1. Startdos: Börja med en låg dos. Rekommendationen är att starta med 5-10 mg CBD en eller två gånger om dagen.
 2. Utvärdera Effekter: Utvärdera hur din kropp har reagera efter en vecka. Känn efter om det finns någon förbättring av dina symtom eller några biverkningar.
 3. Justera Dosering: Om du inte upplever några negativa biverkningar, men inte heller den önskade effekten, kan du öka dosen långsamt. Höj dosen med 5-10 mg åt gången.
 4. Upprepad Utvärdering: Upprepa steg 2 efter varje dosjustering och ge din kropp tid att reagera.
 5. Håll Koll på Doseringen: Föra dagbok över din dosering och symtom kan vara hjälpsamt för att finna rätt dos för dig.

Hur man Minimerar Risken för CBD-Olja Biverkningar

För att minimera risken för biverkningar när man använder CBD olja kan man följa några grundläggande riktlinjer:

1. Starta med en låg dos

Börja med en liten mängd CBD och öka gradvis doseringen över tid. Detta kan hjälpa din kropp att anpassa sig till oljan utan att överbelasta systemet.

2. Öka doseringen långsamt

Om du inte upplever några negativa effekter kan du långsamt öka din dos tills du uppnår önskad effekt. Detta kallas för titrering.

3. Välj kvalitetsprodukter

Köp CBD olja från pålitliga tillverkare som använder högkvalitativa, organiska ingredienser och som kan tillhandahålla tredjeparts laboratorietester för att bekräfta renheten och styrkan hos deras produkter.

4. Läs etiketten noggrant

Var uppmärksam på etiketter och produktinformation för att förstå exakt hur mycket CBD du tar.

5. Var medveten om potentiella interaktioner

Om du tar andra mediciner, rådgör med en läkare för att säkerställa att CBD oljan inte kommer att interagera negativt med dem.

6. Lyssna på din kropp

Var uppmärksam på hur din kropp reagerar på CBD olja och notera eventuella oönskade effekter. Om du upplever biverkningar, minska dosen eller sluta använda produkten och konsultera en läkare.

7. Välj lämplig administreringsmetod

Olika administreringsmetoder kan ha olika effekter. Vissa kanske finner att topikal användning (på huden) eller inhalering fungerar bättre för dem än oralt intag.

8. Undvik användning vid graviditet och amning

Gravida och ammande kvinnor bör undvika CBD då det inte finns tillräckligt med forskning om hur det kan påverka barnet.

9. Tala med en vårdgivare

Det är alltid rekommenderat att diskutera nya tillskott med en läkare, särskilt om du har befintliga hälsotillstånd eller är osäker på hur CBD kan påverka dig.

Genom att följa dessa råd kan man bidra till att minska risken för oönskade biverkningar av CBD olja och göra användningen så säker och effektiv som möjligt.

Vanliga Frågor om CBD Olja

Är CBD olja lagligt i Sverige?

I Sverige har lagstiftningen kring CBD olja varit föremål för diskussion och den rättsliga statusen har förändrats över tid. Det är inte lagligt att sälja CBD olja som ett livsmedel eller kosttillskott i Sverige. Trots detta går det att få tag på CBD olja genom vissa internetapotek och webbshoppar som opererar i en gråzon, där de kanske säljer produkterna som aromaterapi eller för andra icke-konsumerbara syften.

Är det säkert att ta CBD olja?

Generellt anses CBD ha en god säkerhetsprofil och biverkningar är vanligtvis milda. Dock är det viktigt att produkten är av hög kvalitet och fri från kontaminerande ämnen som tungmetaller och pesticider, vilket kan vara svårare att säkerställa när man köper från oreglerade källor online.

Vidare bör potentiella användare av CBD olja rådgöra med en vårdgivare innan behandling påbörjas, särskilt om de redan tar andra mediciner, då CBD kan interagera med vissa läkemedel.

Vilka personer kan dra nytta av CBD olja?

Personer som lider av kronisk smärta, ångest eller har svårigheter med sömn är några av de grupper som kan dra nytta av CBD olja. Användning av CBD olja har också visat sig vara lovande i behandling av vissa typer av epilepsi och det pågår forskning om dess effekter på en rad andra tillstånd, såsom inflammation och neurodegenerativa sjukdomar.

Det är dock viktigt att komma ihåg att CBD olja inte är ett mirakelmedel och att effekterna kan variera från person till person. Innan man påbörjar användning av CBD olja bör man rådgöra med läkare för att säkerställa att det är lämpligt för ens specifika hälsotillstånd.

 1. Individer med kronisk smärta – för lindring av smärttillstånd.
 2. Personer med ångest – som ett alternativt behandlingssätt.
 3. De som lider av sömnlöshet – för att förbättra sömnkvaliteten.
 4. Patienter med vissa former av epilepsi – speciellt de som inte svarar på traditionell medicinering.
 5. Personer med inflammatoriska tillstånd – som ett antiinflammatoriskt medel.
 6. De som lider av stressrelaterade tillstånd – för att främja avslappning.
 7. Individer med neurodegenerativa sjukdomar – där viss forskning pekar på potentiella fördelar.
 8. Personer som genomgår kemoterapi – för att minska biverkningar som illamående.

Källor: CBD Olja Biverkningar

Nedan hittar du länkar till de vetenskapliga källor vilka stöder påståendena diskuterade i texten:

 • WHO rapport om CBD:s beroendepotential – ”Cannabidiol (CBD) Pre-Review Report”, en rapport av Världshälsoorganisationen som diskuterar avsaknaden av beroendeframkallande egenskaper hos CBD.
 • Studie om CBD:s biverkningar – Publicerad i tidskriften ”Epilepsy & Behavior”, denna studie ger en översikt av de vanligaste biverkningarna som observerats i kliniska försök med CBD.
 • Forskning om CBD och blodtryck – Studien ”A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study” finns tillgänglig i ”Journal of Clinical Investigation” och undersöker CBD:s inverkan på blodtrycket.
 • Interaktion mellan CBD och läkemedel – Information från ”U.S. Food and Drug Administration” som innehåller riktlinjer och varningar om interaktioner mellan CBD och läkemedel.
 • CBD olja och leverpåverkan – En artikel med titeln ”Hepatotoxicity of a Cannabidiol-Rich Cannabis Extract in the Mouse Model” från ”Journal of Hepatology” som tar upp hur höga doser av CBD kan påverka levern.

Läs Mer om andra Kosttillskott