Hoppa till innehåll

10 Tecken på Magnesiumbrist (Symtom, Orsaker & Åtgärder)

Märker du ovanliga symtom som muskelkramper eller trötthet? Det kan vara tecken på magnesiumbrist. Magnesium är kritiskt för vår hälsa, men förbises ofta i brist på kunskap om vad Magnesium är bra för.

10 Magnesiumbrist symtom

I denna artikel avslöjar vi de mest talande magnesium brist symtom och ger insikt i hur en brist på magnesium kan påverka din vardag. Förstå vikten, identifiera tecknen och lär dig hur du kan åtgärda det. Låt oss dyka rakt i vad som kan hända om man lider av magnesium brist och vilka magnesiumbrist symtom man bör vara extra vaksam på.

1. Muskelkramper och spasmer

Muskelkramper och spasmer är inte bara obehagliga, de kan också vara tecken på en underliggande obalans i kroppen. Ett av de mest framträdande tecknen på magnesiumbrist är just dessa muskelproblem. Magnesium spelar en avgörande roll i neuromuskulär signalering, vilket innebär att det hjälper musklerna att slappna av och dra ihop sig på rätt sätt. När det finns en brist på detta mineral, kan musklerna börja dra ihop sig oförutsägbart, vilket leder till kramper och spasmer.

En studie publicerad i Journal of Clinical Nutrition har visat att individer med låga magnesiumnivåer ofta upplever muskelrelaterade problem. Forskarna fann att genom att öka magnesiumintaget kunde dessa symptom minskas avsevärt. Detta understryker vikten av att ha rätt nivå av magnesium i kroppen.

Det är också intressant att notera att idrottare och personer som regelbundet utsätter sig för fysisk ansträngning kan ha en ökad risk för magnesiumbrist. Svettning och ökad metabolism kan leda till snabbare förlust av detta viktiga mineral. Därför kan det vara särskilt viktigt för aktiva individer att övervaka sitt magnesiumintag och vara medvetna om tecknen på brist.

2. Trötthet och svaghet

Känner du dig konstant trött trots att du har sovit tillräckligt? Eller kanske du upplever en oförklarlig svaghet i dina dagliga aktiviteter? Dessa symptom kan vara mer än bara effekterna av en stressig dag eller otillräcklig sömn. De kan faktiskt vara tecken på magnesiumbrist. Magnesium är avgörande för kroppens energiproduktion. Det fungerar som en kofaktor i flera enzymatiska reaktioner som producerar ATP, kroppens huvudsakliga energikälla.

En artikel publicerad i tidskriften Nutrients diskuterar hur magnesium är direkt kopplat till kroppens energimetabolism. Forskare har upptäckt att individer med låga magnesiumnivåer ofta rapporterar en känsla av trötthet och utmattning. Detta beror på att utan tillräckligt med magnesium kan kroppen inte producera eller använda energi effektivt.

Det är också viktigt att förstå att trötthet och svaghet inte bara påverkar fysiska aktiviteter. Det kan också påverka kognitiva funktioner. En ständig känsla av trötthet kan leda till svårigheter med koncentration, minne och beslutsfattande. Därför är det viktigt att inte förbise dessa symptom och att överväga möjligheten av magnesiumbrist som en potentiell orsak.

3. Högt blodtryck

Högt blodtryck, även känt som hypertoni, är en av de tysta mördarna eftersom det ofta inte visar några märkbara symptom tills det leder till allvarligare hälsoproblem som hjärtinfarkt eller stroke. En av de mindre kända orsakerna till högt blodtryck kan vara magnesiumbrist. Magnesium hjälper till att slappna av och vidga blodkärlen, vilket kan bidra till att sänka blodtrycket.

En studie publicerad i tidskriften Hypertension visade att magnesiumtillskott kan ha en positiv effekt på blodtrycksregleringen. Forskarna fann att de som tog magnesiumtillskott hade en märkbar sänkning av sitt systoliska och diastoliska blodtryck jämfört med de som inte tog något tillskott.

Men varför spelar magnesium en så central roll i blodtrycksregleringen? När magnesiumnivåerna i kroppen är låga, kan det leda till en ökning av kalciumnivåerna i blodkärlen. Detta kan i sin tur orsaka vasokonstriktion, eller förträngning av blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att balansera magnesiumnivåerna kan man därför hjälpa till att reglera blodtrycket och minska risken för relaterade hälsoproblem.

Det är dock viktigt att notera att även om magnesium kan hjälpa till att reglera blodtrycket, bör det inte ses som en ersättning för läkemedel eller andra behandlingsmetoder som din läkare kan rekommendera. Istället bör det ses som en del av en övergripande strategi för att upprätthålla en god hjärthälsa.

4. Astma

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som kan leda till andningssvårigheter, hosta och väsande andning. Även om det finns många utlösande faktorer och orsaker till astma, har forskning visat att magnesiumbrist kan förvärra astmasymptomen. Varför? Magnesium spelar en roll i att slappna av bronkierna, de små luftvägarna i lungorna. När dessa bronkier blir inflammerade och förträngda, som i fallet med astma, kan tillräckliga nivåer av magnesium hjälpa till att lindra sammandragningen.

En forskning publicerad i Pulmonary Pharmacology & Therapeutics har visat att magnesium kan vara särskilt effektivt vid akuta astmaanfall. I sjukhusmiljöer ges ibland magnesiumsulfat intravenöst till patienter som inte svarar på standardbehandlingar för astmaanfall, och detta har visat sig vara effektivt för att lindra symtomen.

Det är också värt att notera att vissa studier har funnit att barn med låga magnesiumnivåer kan vara mer benägna att utveckla astma. Medan sambandet mellan magnesium och astma fortfarande utforskas, tyder den nuvarande forskningen på att en balanserad magnesiumnivå kan vara en viktig del av en övergripande strategi för att hantera och förebygga astmasymptom.

Förutom att övervaka magnesiumnivåerna är det viktigt för astmapatienter att följa sin läkares råd och behandlingsplan, inklusive att ta föreskrivna mediciner och undvika kända utlösare.

5. Oregelbundna hjärtslag

Hjärtat är inte bara kroppens mest vitala organ, utan också en otroligt komplex maskin. För att hjärtat ska fungera optimalt krävs en balans av flera mineraler, inklusive magnesium. Ett av de symptom som kan uppstå vid magnesiumbrist är oregelbundna hjärtslag, även kända som arytmier. Dessa oregelbundna hjärtslag kan kännas som att hjärtat hoppar över ett slag, rusar eller till och med en fladdrande känsla i bröstet.

En artikel i tidskriften Heart Rhythm har belyst hur magnesium spelar en central roll i hjärtats elektriska aktivitet. Magnesium hjälper till att stabilisera hjärtats cellmembran och reglerar överföringen av elektriska impulser genom hjärtat. När magnesiumnivåerna är låga kan detta leda till störningar i dessa elektriska impulser, vilket resulterar i arytmier.

Det är också viktigt att förstå att även om magnesiumbrist kan vara en bidragande faktor till oregelbundna hjärtslag, finns det många andra potentiella orsaker, inklusive hjärtsjukdomar, högt blodtryck och vissa mediciner. Därför, om du upplever oregelbundna hjärtslag eller andra hjärtrelaterade symptom, är det viktigt att konsultera en läkare för en fullständig utvärdering.

Att upprätthålla lämpliga magnesiumnivåer kan vara en del av en övergripande strategi för att främja hjärthälsa och förebygga arytmier. Detta, tillsammans med en hälsosam livsstil, regelbunden motion och en balanserad kost, kan hjälpa till att skydda ditt hjärta och din övergripande hälsa.

6. Migrän

Migrän är inte bara en vanlig huvudvärk. Det är en intensiv, pulserande smärta som ofta åtföljs av andra symptom som ljuskänslighet, illamående och ibland till och med synstörningar kända som ”auror”. För dem som lider av migrän kan attackerna vara försvagande och påverka deras dagliga liv avsevärt. Intressant nog har forskning visat att magnesiumbrist kan vara kopplad till migränattacker.

En studie publicerad i tidskriften Headache har visat att personer som lider av migrän ofta har lägre nivåer av serummagnesium jämfört med de som inte har migrän. Forskarna fann också att magnesiumtillskott kan minska frekvensen av migränattacker hos vissa individer.

Varför skulle magnesium påverka migrän? Magnesium spelar en roll i neurotransmittorreglering och vasodilatation, eller utvidgning av blodkärlen. När magnesiumnivåerna är låga kan det leda till förändringar i hjärnkemin och blodflödet, vilket kan utlösa en migränattack.

För dem som lider av migrän kan det vara värt att överväga magnesiumtillskott som en del av deras behandlingsstrategi. Naturligtvis bör detta göras i samråd med en läkare, särskilt eftersom för mycket magnesium kan ha biverkningar. Det är också viktigt att notera att medan magnesium kan hjälpa vissa migränpatienter, fungerar det inte för alla, och det bör ses som en del av en övergripande behandlingsplan.

7. Förlust av aptit

Att förlora aptiten kan vara oroande, särskilt om det inte finns någon uppenbar orsak. Medan det finns många potentiella skäl till varför någon kan uppleva minskad aptit, är en av de mindre kända orsakerna magnesiumbrist. Magnesium spelar en viktig roll i många av kroppens metaboliska processer, inklusive matsmältning och energiproduktion. När kroppen inte har tillräckligt med magnesium kan det påverka dessa processer, vilket leder till minskad aptit.

En artikel publicerad i Clinical Nutrition Research diskuterar hur magnesiumbrist kan påverka aptiten och matsmältningen. Forskarna noterade att låga magnesiumnivåer kan påverka produktionen av vissa hormoner som reglerar aptiten, vilket kan leda till minskad lust att äta.

Det är också viktigt att förstå att förlust av aptit kan vara ett symptom på andra medicinska tillstånd, inklusive depression, sköldkörtelproblem eller till och med vissa typer av cancer. Om du upplever en ihållande minskning av din aptit är det därför viktigt att konsultera en läkare för en fullständig utvärdering.

För dem som misstänker att deras minskade aptit kan vara kopplad till magnesiumbrist kan det vara värt att överväga att äta en diet rik på magnesiumrika livsmedel, som gröna bladgrönsaker, nötter och frön, eller att ta ett magnesiumtillskott efter att ha rådfrågat en läkare.

8. Domningar och stickningar

Domningar och stickningar i händer, fötter eller andra delar av kroppen kan vara förbryllande och ibland till och med skrämmande symptom. Dessa känslor, ofta beskrivna som ”myrkrypningar”, kan vara kopplade till en rad olika medicinska tillstånd. En av de potentiella orsakerna till dessa symptom är magnesiumbrist. Magnesium spelar en avgörande roll i nervfunktionen, och när det finns en brist kan det påverka hur nerverna sänder och tar emot signaler.

En forskning publicerad i Neurological Sciences har utforskat sambandet mellan magnesiumnivåer och neurologiska symptom. Studien fann att låga magnesiumnivåer kan störa nervfunktionen, vilket leder till symptom som domningar och stickningar.

Det är viktigt att förstå att medan magnesiumbrist kan vara en orsak till dessa symptom, finns det många andra potentiella orsaker, inklusive nervskador, multipel skleros, eller till och med vissa typer av mediciner. Därför, om du upplever ihållande domningar eller stickningar, är det viktigt att konsultera en läkare för en fullständig utvärdering.

För dem som misstänker att deras symptom kan vara kopplade till magnesiumbrist kan det vara värt att överväga att äta en diet rik på magnesium eller att ta ett magnesiumtillskott, naturligtvis efter att ha rådfrågat en läkare.

9. Personlighetsförändringar

Många av oss går igenom perioder av stress, oro eller nedstämdhet, men när dessa känslor blir ihållande eller leder till beteendeförändringar kan det vara ett tecken på en underliggande obalans i kroppen. En av de potentiella orsakerna till dessa känslomässiga och beteendemässiga förändringar kan vara magnesiumbrist. Magnesium spelar en viktig roll i hjärnans funktion, särskilt när det gäller neurotransmittoraktivitet, som direkt påverkar vårt humör och beteende.

En studie publicerad i tidskriften PLoS One har visat att låga magnesiumnivåer kan vara kopplade till en ökad risk för depression. Forskarna fann att magnesiumtillskott kan ha en antidepressiv effekt, vilket tyder på att detta mineral spelar en viktig roll i regleringen av humör.

Utöver depression kan magnesiumbrist också leda till andra känslomässiga och beteendemässiga symptom, inklusive irritabilitet, ångest eller till och med förvirring. Dessa symptom kan vara särskilt utmanande eftersom de ofta inte direkt kopplas till en fysisk orsak, vilket kan göra dem svåra att diagnostisera.

Om du eller någon du känner upplever plötsliga eller svåra personlighetsförändringar är det viktigt att söka medicinsk hjälp. Medan magnesiumtillskott kan vara en del av behandlingsstrategin, är det viktigt att överväga andra potentiella orsaker och att få en fullständig medicinsk utvärdering.

10. Benskörhet

Våra ben är inte bara de strukturer som håller oss upprätt; de är också levande vävnader som ständigt bryts ner och byggs upp igen. För att denna process ska fungera optimalt krävs en balans av flera näringsämnen, inklusive kalcium och D-vitamin. Men vad många inte inser är att magnesium också spelar en avgörande roll i benhälsan. Magnesiumbrist kan faktiskt vara en bidragande faktor till benskörhet, ett tillstånd där benen blir sköra och mer benägna att brytas.

En forskning publicerad i Nutrients har visat att magnesium är viktigt för benmineralisering, processen där kalcium och andra mineraler lagras i benstrukturen. När magnesiumnivåerna är låga kan detta störa mineraliseringen, vilket leder till svagare ben.

Dessutom hjälper magnesium till att reglera kalciumtransporten, en annan viktig process för benhälsa. Utan tillräckligt med magnesium kan kalcium ackumuleras i mjukvävnad istället för att lagras i benen, vilket kan leda till ytterligare benförlust.

Det är viktigt att notera att medan magnesium är viktigt för benhälsa, är det bara en av många faktorer som påverkar benstyrkan. Andra faktorer inkluderar genetik, hormonnivåer, fysisk aktivitet och övergripande näring. Om du är orolig för din benhälsa eller risk för benskörhet, bör du konsultera en läkare eller en specialist inom benhälsa.

Magnesiumbrist kan leda till viktuppgång

För lite magnesium kan leda till viktuppgång eftersom det är avgörande för många metaboliska processer, inklusive de som reglerar energiomsättningen och blodsockerkontrollen. När kroppen upplever brist på detta essentiella mineral, kan det störa dessa processer och indirekt bidra till viktuppgång.

En av de primära effekterna av magnesiumbrist är en försämrad förmåga att metabolisera glukos och insulinresistens. Magnesium spelar en nyckelroll i insulinets funktion – hormonet som reglerar blodsockernivåerna. Nedsatt insulinempfindlighet kan leda till högre blodsockernivåer och ökat fettinlagring, särskilt om kostintaget inte är balanserat.

Dessutom kan brist på magnesium orsaka ökad aptit och sug efter mat, särskilt för livsmedel som är höga i socker och fett. Detta beror på att magnesiumbrist kan påverka vissa hungerreglerande hormoner, vilket ökar risken för överätande.

Guide till Dagligt Intag av Magnesium

Att säkerställa att du får tillräckligt med magnesium varje dag är avgörande för din övergripande hälsa. Oftast får vi i oss tillräckligt mycket genom kosten, men ibland kan man behöva magnesium tillskott.

Här är en guide för att hjälpa dig att förstå hur mycket magnesium du behöver och hur du kan uppfylla dessa behov genom kosten.

Dagligt Rekommenderat Intag av Magnesium

ÅldersgruppMän (mg/dag)Kvinnor (mg/dag)
1-3 år8080
4-8 år130130
9-13 år240240
14-18 år410360
19-30 år400310
31 år och äldre420320
Gravida350-400
Ammande310-360

Få i dig Magnesium genom Kosten

Magnesium finns i en mängd olika livsmedel, särskilt i gröna bladgrönsaker, nötter, frön och hela korn. Här är några magnesiumrika livsmedel:

 • Gröna bladgrönsaker: Spenat, mangold och kruskål är utmärkta källor till magnesium.
 • Nötter och frön: Mandlar, cashewnötter, linfrön och pumpafrön är särskilt rika på magnesium.
 • Hela korn: Quinoa, fullkornsbröd och brun ris innehåller bra mängder magnesium.
 • Bönor och linser: Svarta bönor, kikärtor och linser är bra källor till magnesium.
 • Fisk: Fet fisk som makrill, lax och sardiner innehåller också magnesium.
 • Avokado: Förutom att vara en källa till hälsosamma fetter innehåller avokado också magnesium.
 • Mörk choklad: Förutom att vara en läcker behandling är mörk choklad också en bra källa till magnesium.

När Behöver Man Magnesium Tillskott?

Även om det är bäst att få magnesium från hela livsmedel, kan vissa människor dra nytta av tillskott, särskilt de som:

 • Äter för lite magnesiumrik mat.
 • Har mag-tarm-sjukdomar som påverkar näringsupptaget.
 • Har typ 2-diabetes med långvarigt högt blodsocker.
 • Konsumerar mycket alkohol.
 • Är äldre, eftersom absorptionen minskar med åldern och njurarna utsöndrar mer magnesium.
 • Tar mediciner som diuretika, protonpumpshämmare eller vissa antibiotika.

Det är också viktigt att komma ihåg att du kan drabbas av magnesium biverkningar om du får i dig för mycket magnesium.

När Behöver Man Söka Vård?

Om du upplever symptom på allvarlig magnesiumbrist, som muskelkramper, oregelbundna hjärtslag, domningar, personlighetsförändringar eller andra ovanliga symptom, bör du omedelbart konsultera en läkare. I sällsynta fall kan allvarlig magnesiumbrist leda till kramper eller andra komplikationer som kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet.

Läs mer Magnesium