Ultra Flora Plus Alpha Plus

En kapsel UltraFlora Plus innehåller 25 miljarder probiotiska bakterier. Goda bakterier är naturligt förekommande i en fungerande mag- och tarmmiljö.


Alpha Plus UltraFlora Plus, 30 kapslar
Alpha Plus UltraFlora Plus pulver 50 g
Alpha plus UltraFlora Plus 50 gram