Zedopor Medica Nord

Zedopor motverkar orsaken till snarkning genom att dämpa vibrationerna i svalget och därmed förbättra luftflödet.