Loratadin Actavis Tablett Actavis

Loratadin Actavis 10mg, 28 st tabletter är ett läkemedel som används för behandling av allergiska besvär vid till exempel pollenallergi.


Actavis Loratadin Actavis, tablett, 10 mg, 28 st
Actavis Loratadin Actavis, tablett, 10 mg, 14 st