Theracough Novartis

Theracough används effektivt vid slemhosta. Löser det sega slemmet i luftvägarna, underlättar upphostningen och lindrar hostan.


Novartis Theracough, oral lösning 20 mg/ml, 200 ml

produkten finns ej i lager