Mucoangin Boehringer Ingelheim

Mucoangin Citron är ett receptfritt läkemedel som är smärtstillande vid milda till måttliga besvär av akut halsont. Ger effekt inom 20 minuter. Sugtabletter.


Boehringer Ingelheim Mucoangin Citron, sugtablett 20 mg, 18 st