Coffee Slender Apta Medica

CoffeeSLENDER innehåller naturligt ämnet klorogensyra. Denna syra påverkar kroppens förmåga att tillgodogöra sig glukos och har därför direkt inverkan på blodsockerbalansen, sötsuget och insulinnivån i kroppen.


Apta Medica Coffee Slender 200 gram
Apta Medica Coffee Slender 21 pack
Apta Medica Coffee Slender 21 portioner