Cellsyre Holistic

Holistic Cellsyre innehåller stabiliserat syre - d.v.s. syre bundet i vatten. Lösningen är nästan lukt- och smakfri.