Real Glutamine Self Omninutrition

Glutamin är en viktig aminosyra som i muskeln utgörs av 50-60% av de fria aminosyrorna.


SELF Omninutrition Real Glutamine 500 gram
SELF Omninutrition Real Glutamine 1000 gram